Author Details

Oanh, Hồ Thị, Vietnam

  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend cao su thiên nhiên với cao su cloropren gia cường ống nano cacbon bằng phương pháp bán khô
    Abstract  PDF