Author Details

Sơn, Hoàng Anh

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo tinh thể nano kim loại đồng bằng phương pháp hoàn nguyên ở nhiệt độ thấp nhằm ứng dụng trong nông nghiệp
    Abstract
  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo tổ hợp oxit KFeMnOx trên gốm cao nhôm ứng dụng để hấp phụ SO2 trong không khí
    Abstract