Author Details

Sơn, Hoàng Hải, Viện Vật lý Địa cầu (VAST)

  • Vol 27, No 1 (2005) - Articles
    PROFIN THẲNG ĐỨNG CỦA TỐC ĐỘ GIÓ TRONG LỚP KHÍ QUYỂN SÁT ĐẤT VÀO THỜI KỲ CHUYỂN TIẾP, TẠI PHƯỚC HÒA, BÌNH ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG
    Abstract  PDF