Author Details

Sơn, Hoàng Thanh

  • Vol 29, No 2 (2007) - Articles
    Nguyên nhân và giải pháp hạn chế suy thoái tài nguyên nước lưu vực Sông Cái Phan Rang
    Abstract  PDF
  • Vol 30, No 1 (2008) - Articles
    Đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu các tai biến thiên nhiên cho lưu vực Sông Thu Bồn - Vu Gia
    Abstract  PDF