Author Details

Son, Hoang Hai

 • Vol 37, No 3 (2015) - Articles
  Characteristics of aerosol optical depth retrieved from AERONET in Vietnam and comparison with MODIS data
  Abstract  PDF
 • Vol 24, No 3 (2002) - Articles
  Profin tốc độ gió theo chiều cao, trong lớp không khí sát đất, khu vực Phước Hòa - Bình Định
  Abstract  PDF
 • Vol 28, No 3 (2006) - Articles
  Nghiên cứu và đánh giá khả năng phát điện bằng sức gió tại Phước Hòa (Bình Định)
  Abstract
 • Vol 25, No 2 (2003) - Articles
  Vertical wind profile in the abnospheric surface boundary layer in winter at Phuoc Hoa (Binh Dinh)
  Abstract