Author Details

Sơn, Nguyễn Thái

  • Vol 27, No 1 (2005) - Articles
    ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAP VÀ IQQM TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG BA
    Abstract  PDF
  • Vol 31, No 4 (2009) - Articles
    Nghiên cứu đặc điểm dị thường khí phóng xạ phục vụ tìm kiếm phát hiện quặng ẩn và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trên một số mỏ quặng chứa chất phóng xạ
    Abstract  PDF