Author Details

Sơn, Nguyễn Thanh

 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  SUY GIẢM CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ ĐỘC TÍNH SINH THÁI VI KHUẨN LAM TỪ HỒ XUÂN HƯƠNG, ĐÀ LẠT
  Abstract
 • Vol 38, No 1 (2016) - Articles
  First report on toxicity of the cyanobacterium Planktothrix rubescens isolated from a fish pond in Soc Trang province
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Đặc điểm xói lở và bồi tụ tại đới đứt gãy Sông Hồng (Đoạn Việt Trì - Hà Nội)
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 4 (2008) - Articles
  Hiệu chỉnh công thức tính độ sâu tổn thất ban đầu trong phương pháp SCS bằng thực nghiệm số cho lưu vực sông Tả Trạch (trạm Thượng Nhật)
  Abstract  PDF