Author Details

Sơn, Ninh Thế

  • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
    Chiết tách một số chất thuộc nhóm phenolic từ quả cây dứa dại Pandanus odoratissimus L. f
    Abstract  PDF