Author Details

Sơn, Phạm Quang, Viện Địa chất - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 33, No 3 (2011): - Articles
    DIỄN BIẾN VÙNG VEN BIỂN CỬA THUẬN AN (THỪA THIÊN-HUẾ) TRƯỚC VÀ SAU TRẬN LŨ LỊCH SỬ THÁNG 11-1999
    Abstract  PDF