Author Details

S., Savinova T.

  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Nghiên cứu chiết xuất phytosterol từ phụ thải công nghiệp dầu đậu tương.
    Abstract