Về một bài toán không chính xác định thông số hệ chịu tác động nhiễu với các quan sát rời rạc. Phần 1: Biết cấu trúc bậc hệ

Nguyễn Thúc Loan, Hoàng Hồng Sơn, Vũ Như Lân, Nobert Ahlbehrendt

Abstract


Về một bài toán không chính xác định thông số hệ chịu tác động nhiễu với các quan sát rời rạc. Phần 1: Biết cấu trúc bậc hệ

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/2/4/12855 Display counter: Abstract : 61 views. PDF : 17 views.

Oktrik

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology