NEWS ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY: ASIA CONFERENCE ON OCEANS, FOOD SECURITY AND BLUE GROWTH

Nguyen Chu Hoi

Abstract


Trong các ngày 18-21 tháng 6 năm 2013, tại Bali, Indonesia đã diễn ra Hội nghị châu Á về Đại dương, An ninh thực phẩm và Tăng trưởng xanh (ACOFB 2013). Gần 400 đại biểu đại diện cho các quốc gia biển, ven biển và quốc đảo ở châu Á và các chuyên gia của các tổ chức quốc tế và khu vực đã đến dự và trao đổi ý kiến tại hội nghị...

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/13/2/3524 Display counter: Abstract : 134 views. PDF : 37 views.


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn