KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CỐ TRÀN DẦU ĐẾN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2008

Đỗ Công Thung, Nguyễn Đăng Ngải, Lê Thị Thúy

Abstract


Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi nhiễm dầu trên biển do các vụ tràn dầu gây ra. Vụ tràn dầu tàu Đức Trí vào tháng 3/2008 đã gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường vùng ven biển của tỉnh này. Quy trình công nghệ đánh giá mức độ thiệt hại do ô nhiễm dầu đã được ứng dụng nhằm  kiểm định mức độ thiệt hại do vụ tràn dầu này. Kết quả nghiên cứu đã xác định không gian tác động rất lớn với chiều dài trên 60 km, từ Mũi Kê Gà đến Vũng Tàu, Bà Rịa và một phần huyện Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh. Tràn dầu gây ô nhiễm môi trường nước và trầm tích vượt giới hạn từ 3 đến 16 lần, gây hậu quả làm chết các đối tượng hải sản, giảm sản lượng đánh bắt và nuôi trồng. Các hệ sinh thái bãi cát, rừng ngập mặn đều bị ảnh hưởng mạnh. Các hoạt động du lịch tháng 3/2008 của Vũng Tàu  bị thiệt hại tới 60% tổng doanh thu. Quả trình ứng dụng quy trình cũng cho thấy khả năng sử dụng quy trình công nghệ  đánh giá thiệt hại ô nhiễm dầu trên biển Việt Nam đạt hiệu quả nhanh chóng và thuận tiện.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/2/370 Display counter: Abstract : 185 views. PDF : 126 views.


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn