KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM DẦU ĐẾN CÁC RẠN SAN HÔ Ở MỘT SỐ KHU VỰC VEN BIỂN VIỆT NAM

Nguyễn Đăng Ngải

Abstract


Ở những khu vực nghiên cứu (Hạ Long, Cù Lao Chàm, Phú Quốc) có nồng độ dầu luôn ở mức cao, vượt giới hạn cho phép (theo QCVN 10:2008) từ 1,3 đến 19 lần. Như vậy, những vùng biển này đã có biểu hiện của sự ô nhiễm dầu và tác động trực tiếp đến đời sống của các sinh vật thủy sinh. Sự suy giảm số lượng loài, độ phủ và phân bố của san hô đã diễn ra trong những năm gần đây có thể có liên quan đến mức độ ô nhiễm dầu. Sau sự cố tràn dầu năm 2007 ở khu vực Cù Lao Chàm, nồng độ dầu trong nước cao lên đột biến làm cho các rạn san hô thay đổi hẳn về cấu trúc, số lượng loài và độ phủ. Sự suy giảm của san hô cũng theo sự biến thiên của nồng độ dầu trong nước, ở những khu vực gần cảng, bến tầu nồng độ dầu  cao, độ phủ san hô giảm;  càng ra xa cảng, nồng độ dầu càng giảm dần,  quần xã san hô có xu thế tốt hơn.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/2/371 Display counter: Abstract : 181 views. PDF : 102 views.


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn