TÌNH HÌNH Ô NHIỄM DẦU TRONG NƯỚC DẢI VEN BỜ VIỆT NAM

Cao Thị Thu Trang, Vũ Thị Lựu

Abstract


Các kết quả quan trắc về nồng độ dầu trong nước dải ven biển Việt Nam trong hơn 10 năm qua cho thấy nước biển đã bị ô nhiễm bởi dầu và mức độ ô nhiễm ngày càng gia tăng. Các nguyên nhân gây ô nhiễm dầu trong nước bao gồm quá trình khai thác dầu trong thềm lục địa, quá trình chế biến dầu tại các cơ sở lọc dầu ven biển, hoạt động của hệ thống cảng biển trong vùng nước ven bờ, các sự cố tràn dầu, tai nạn hàng hải. Các cuộc khảo sát mới nhất năm 2009 - 2010 tại 4 khu vực trọng điểm là Hạ Long, Tam Giang - Cầu Hai, Vũng Tàu và Phú Quốc cũng cho thấy sự gia tăng của nồng độ dầu trong nước biển. Điều này cho thấy cần thiết phải kiểm soát các nguồn thải dầu mỡ trên vùng biển nhằm góp phần giữ gìn chất lượng môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên biển và đa dạng sinh học.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/2/372 Display counter: Abstract : 340 views. PDF : 168 views.


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn