SỰ BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI ĐỊA HÌNH BÃI VÀ ĐƯỜNG BỜ TẠI MỘT SỐ KHU VỰC BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ THEO THỜI GIAN (2007 - 2008)

Trần Văn Bình, Trịnh Thế Hiếu

Abstract


Hình thái địa hình đường bờ và bãi biển một số khu vực thuộc vùng bờ Nam Trung bộ đang bị tác động mạnh không chỉ bởi các yếu tố tự nhiên (sóng, gió, dòng chảy ven bờ, nước dâng do bão, dòng bùn cát...), mà còn do các hoạt động của con người. Tình trạng xói lở - bồi tụ bờ biển và các cửa sông diễn ra hàng năm và theo mùa khá rõ rệt. Trong đa số trường hợp, xói lở bờ biển gây ra tai biến nhiều hơn so với bồi tụ. Thêm vào đó, đối với vùng bờ biển Nam Trung bộ, hoạt động bồi tụ tại một số cửa sông đã và đang trở thành mối hiểm họa trong quá trình hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Summary: Topographic morphology of beaches and coastlines in some areas of South Central Vietnam have been affecting strongly not only by natural factors (such as waves, wind, near-shore currents, storm water surges, mud - sand flow...), but also by human activities. The obvious erosion - deposition processes of beaches and estuaries are happening annually and seasonally. In most of cases, coastal erosion caused more disasters than the multiple depositions. In addition, the depositions at some estuaries have been becoming threats for local socio-economic activities.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/2/910 Display counter: Abstract : 148 views. PDF : 155 views.

Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn