Author Details

Hiền, Lại Thúy, Viện Công nghệ sinh học, Vietnam

  • Vol 11, No 4 (2011) - Articles
    VI KHUẨN KHỬ SUNPHAT ƯA ẤM SỬ DỤNG DẦU THÔ DESULFOVIBRIO DESULFURICANS ĐH3P PHÂN LẬP TỪ GIẾNG KHOAN DẦU KHÍ MỎ ĐẠI HÙNG, VŨNG TÀU
    Abstract  PDF