Author Details

Quang, Võ Văn, Viện Hải dương học, Viet Nam

 • Vol 12, No 1 (2012) - Articles
  THÀNH PHẦN, MẬT ĐỘ VÀ SỰ PHÂN BỐ TRỨNG CÁ VÀ CÁ BỘT VÙNG ĐẦM THỊ NẠI, TỈNH BÌNH ĐỊNH
  Abstract  PDF
 • Vol 12, No 4 (2012) - Articles
  MODELLING DISTRIBUTION AND TRANSPORT PROCESSES OF RED ANCHOVY FISH EGGS AND LARVAE (Encrasicholina punctifer) IN THE UPWELLING WATERS OF SOUTH CENTRAL VIET NAM
  Abstract  PDF
 • Vol 15, No 1 (2015) - Articles
  INITIAL STUDY ON FISH FAUNA IN THE THU BON ESTUARY OF QUANG NAM PROVINCE
  Abstract  PDF
 • Vol 18, No 4A (2018) - Articles
  DIVERSITY OF GROUPER FISH (SERRANIDAE) IN COASTAL ZONE WATERS FROM DA NANG TO BINH THUAN
  Abstract  PDF