Author Details

Hà, Vũ Việt, Viện Nghiên cứu Hải sản, Viet Nam

 • Vol 11, No 1 (2011) - Articles
  BƯỚC ĐẦU SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG LƯỠI CÂU VÒNG VÀ LƯỠI CÂU THƯỜNG TRONG KHAI THÁC NGUỒN LỢI CÁ NỔI Ở BIỂN VIỆT NAM
  Abstract  PDF
 • Vol 11, No 3 (2011) - Articles
  TRỮ LƯỢNG TỨC THỜI VÀ PHÂN BỐ NGUỒN LỢI CÁ CHỈ VÀNG (SELAROIDES LEPTOLEPIS) Ở VÙNG BIỂN PHÍA NAM VIỆT NAM DỰA TRÊN KẾT QUẢ ĐIỀU TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ÂM
  Abstract  PDF
 • Vol 16, No 2 (2016) - Articles
  BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ROUND SCAD DECAPTERUS MARUADSI (TEMMINCK & SCHLEGEL, 1843) IN THE TONKIN GULF
  Abstract  PDF
 • Vol 19, No 1 (2019) - Articles
  Ecological risk assessment of oceanic tuna fisheries on secondary species in the sea of Vietnam
  Abstract  PDF