Journal Contact

Mailing Address

Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất

Tầng 3 - nhà A16 - 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: 04.37917104

E-mail: tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com

Principal Contact

Secretarial Board
VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES
Floor 3 - A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Phone: 04.37917104
Email: tcckhvtd@vjs.ac.vn

Support Contact

Nguyen Xuan Giao
Email: cip@vjs.ac.vn