TUYỆT ĐỐI HOÁ CỒN ETHANOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG DÙNG TÁC NHÂN HOÁ HỌC

V. S. Leontyev, Trương Tât Hiếu

Abstract


1. MỞ ĐẦU

Cồn ethanol nhận được bằng các phương pháp chưng cất thông thường không thể có hàm lượng lớn hơn 95,7% khối lượng chất chính, bởi vì giá trị này tương ứng với hàm lượng của nó trong hỗn hợp đẳng phí,được tạo bởi ethanol với nước ở áp suất tiêu chuẩn.
Song đối với một số mục đích sử dụng như trong các ngành công nghiệp sơn, công nghiệp dược phẩm, mĩ phẩm và nước hoa yêu cầu ethanol hầu như không chứa nước. Cồn tuyệt đối được dùng trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ, nó còn được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm.DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/48/3/1144 Display counter: Abstract : 98 views. PDF (Tiếng Việt) : 362 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology