TÁC DỤNG KHÁNG KHUẨN CỦA MÀNG POLYLACTIC ACID - NISIN

Trần Thanh Thủy

Abstract


Màng polylactic acid (PLA) và nisin được tạo thành theo phương pháp phối trộn. Trong đó, polylactic acid và nisin đều là những sản phẩm có nguồn gốc từ vi sinh vật (từ chủng Rhizopus oryzae VLSH 01 và chủng L. lactis subsp. lactis PD15.1). Ảnh kính hiển vi điện tử quét (scanning electron microscopy – SEM) cho thấy nisin phân bố khá đồng đều trên màng. Nisin kết hợp vào trong màng PLA đạt 1415 IU/cm2. Bên cạnh đó, tác dụng kháng khuẩn của màng đã được nghiên cứu trên môi trường thạch bán lỏng và môi trường LB dịch thể. Kết quả cho thấy, màng PLA-nisin có tác dụng ức chế sinh trưởng của vi khuẩn kiểm định thuộc nhóm vi khuẩn Gram (+), đặc biệt đối với vi khuẩn gây bệnh trong thực phẩm gồm Bacillus cereus, Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus. Đồng thời, màng PLA-nisin có khả năng tiêu diệt hoàn toàn B. cereus ở nồng độ lây nhiễm ban đầu là 106 CFU/ml sau 16 giờ nuôi cấy. Kết quả nghiên cứu này đã cho thấy màng kháng khuẩn PLA-nisin có tiềm năng ứng dụng trong bao gói và bảo quản thực phẩm.

 


Keywords


màng kháng khuẩn, màng PLA-nisin, nisin, polylactic acid, vi khuẩn gây bệnh trong thực phẩm.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/51/6/11639 Display counter: Abstract : 264 views. PDF : 342 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology