TỔNG HỢP BỘT HUỲNH QUANG Y3Al5O12: Eu (III) PHÁT XẠ ÁNH SÁNG ĐỎ XA BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA

Lê Diệu Thư

Abstract


Bột huỳnh quang (Y0.93Eu0.07)3Al5O12 đã được tổng hợp thành công theo phương pháp đồng kết tủa với tác nhân tạo kết tủa là NH3.H2O . Các kết quả phân tích phổ nhiễu xa tia X (XRD) chỉ ra mẫu thu được là đơn pha với sự Hình thành tinh thể diễn ra ở khoảng 1000 ºC trong 3 giờ, không có sự xuất hiện các đỉnh nhiễu xạ đặc trưng cho các pha trung gian của mạng nền YAG cũng như các đỉnh nhiễu xạ liên quan đến các pha của tạp chất tạo ra. Các kết quả phân tích phổ huỳnh quang (PL) cho thấy, có 4 dải phát xạ đặc trưng trong vùng đỏ từ 570 – 720 nm với các đỉnh là 592 nm, 598 nm, 611 nm và 710 nm. Sự xuất hiện đỉnh phát xạ có cực đại tại 710 nm với cường độ huỳnh quang nổi trội tương ứng với khả năng phát xạ trong vùng ánh sáng đỏ xa (infared) cho thấy tiềm năng ứng dụng của loại vật liệu này trong chế tạo các thiết bị chiếu sáng sử dụng trong chiếu sáng nông-ngư nghiệp công nghệ cao.


Keywords


Yttri aluminum garnet, đồng kết tủa, bột huỳnh quang, huỳnh quang, ánh sáng đỏ.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/54/1A/11831 Display counter: Abstract : 81 views. PDF : 160 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology