NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN ĐIỆN HÓA CỦA ĐIỆN CỰC ANOT BIẾN TÍNH BẰNG CÁC OXIT KIM LOẠI TRÊN NỀN TITAN

Chu Thị Thu Hiền

Abstract


Bài viết này trình bày các kết quả của nghiên cứu  tính chất điện hóa và độ bền của điện cực Ti/PbO2 được phủ bởi hỗn hợp oxit kim loại SnO2 và Sb2O3. Các phương pháp phân cực liên tục và phương pháp quét theo chu kì đã được sử dụng trong nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu cho thấy các điện cực Ti/Sb2O3-SnO2/PbO2 có tuổi thọ dài nhất khoảng 290 giờ với lớp phủ SnO2-Sb2O3 được hình thành ở nhiệt độ nung của dung dịch muối là 480 oC. Điện cực Ti/Sb2O3-SnO2/PbO2 khả năng điện hóa tốt hơn các điện cực Ti/PbO2.


Keywords


anot Ti/Sb2O3-SnO2/PbO2, độ bền điện, tính chất điện hóa.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/54/5A/12068 Display counter: Abstract : 108 views. PDF : 381 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology