TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA BỘT HUỲNH QUANG PHÁT XẠ ÁNH SÁNG MÀU ĐỎ/VÀNG-LỤC VÀ LAM xCaO.MgO.2SiO2:Eu3+/Eu2+ CHO WLED

Tống Thị Hảo Tâm

Abstract


Với mục đích nghiên cứu chế tạo ra loại vật liệu huỳnh quang có sự ổn định hóa học và độ bền nhiệt cao, có thể ứng dụng cho chế tạo WLED trong nước, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu chế tạo vật liệu xCaO.MgO.2SiO2:Eu bằng phương pháp đồng kết tủa đi từ các nguồn vật liệu ban đầu là các muối nitơrat. Đây là một loại bột huỳnh quang mới với thành phần mạng nền gồm hai pha, pha Ca2MgSi2O7(xCaO.MgO.2SiO2, x = 2) và pha Ca3MgSi2O8(xCaO.MgO.2SiO2, x = 3).Trong bài viết này chúng tôi đi sâu vào trình bày các kết quả nghiên cứu của mình về tính chất quang của vật liệu bột huỳnh quangxCaO.MgO.2SiO2:Eu3+/Eu2+ (x = 2, 3). Eu3+ pha tạp vào mạng nền xCaO.MgO.2SiO2, dưới kích thích ở bước sóng tử ngoại, sẽ cho phát xạ vùng ánh sáng đỏ, trong đó đỉnh phát xạ tại 613 nm có cường độ mạnh nhất.Eu2+pha tạp vào mạng nền xCaO.MgO.2SiO2 (x = 2, 3), dưới kích thích ở bước sóng tử ngoại, sẽ cho phát xạ vùng ánh sáng màu vàng-lục (530 nm) và vùng ánh sáng màu lam (450 nm) với cường độ phát xạ tương đương khi kích thích bởi đèn Xe bước sóng 370 nm. Nồng độ tạp Eu2+ tối ưu  pha vào mạng nền cỡ 5 %mol. Với tính chất quang như trên, bột huỳnh quang xCaO.MgO.2SiO2:Eu mà chúng tôi chế tạo dự đoán có thể kết hợp tốt với UV LED hoặc BLUE LED để tạo ra WLED.

 


Keywords


bột huỳnh quang; xCaO.MgO.2SiO2:Eu3+/Eu2+;huỳnh quang; bột huỳnh quang phát xạ đỏ/vàng-cam.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/54/5A/12081 Display counter: Abstract : 156 views. PDF : 1630 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology