THE TRANSMISSION OF REAL TIME DATA OVER POWERLINE

Ngo Dien Tap, Pham Huu Trieu

Abstract


TRUYỀN DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC TRÊN MẠNG ĐIỆN LƯỚI

Hệ thống truyền dữ liệu được thiết kế và lắp ráp để truyền dữ liệu thời gian thực từ xa qua đường truyền điện lưới. Trong trường hợp này, các môđun trong hệ thống được thiết kế trên cơ sở vi điều khiển Micro Chip 16F877A để truyền dữ liệu từ đồng hồ RTC DS1307 tới bộ hiển thị LED bảy thanh trên bản mạch và tới một môđun hiển thị khác ở xa qua ghép nối với các PLC-modem.

Phần mềm nhúng trong vi điều khiển được viết để điều khiển việc thu thập dữ liệu và hệ thống hiển thị, cụ thể là để đọc dữ liệu từ IC thời gian thực và gửi tới môđun tại chỗ và ở xa qua đường truyền điện lưới. Kết quả cho thấy hai bộ hiển thị LED ở môđun truyền và môđun nhận luôn hiển thị cùng một giá trị thời gian. Độ trễ về thời gian theo tính toán khoảng 167 mili giây, chỉ làm kết quả hiển thị đôi lúc bị nhấp nháy. Việc sử dụng kết hợp với bus RS-485 cho phép chế tạo đồng hồ thời gian thực với nhiều mặt hiển thị. Hệ thống được mô tả trong bài báo này có thể được cải biến để đo các thông số khác của môi trường như độ ẩm, áp suất v. v..., hoặc để điều khiển đóng/ngắt các thiết bị và truyền nhiều loại thông tin khác.
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/3/1858 Display counter: Abstract : 49 views. PDF (Tiếng Việt) : 37 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology