Tối ưu hóa hệ mờ-noron trong điều khiển Robot

Phan Bùi Khôi, Nguyễn Văn Toản

Abstract


Tóm tắt:

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khọc học và kỹ thuật; hệ mờ và mạng noron ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Dựa trên logic của con người, với ưu điểm đơn giản và xử lý chính xác những thông tin không chắc chắn; hệ mờ và mạng noron nhân tạo đã đem lại nhiều hiệu quả đáng kể trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa. Tối ưu hệ điều khiển mờ noron là bài toán quan trọng và cần thiết để nâng cao hiệu quả điều khiển, tạo tiền đề cho việc giải quyết những bài toán kỹ thuật với độ chính xác cao, nhất là những bài toán không thể hoặc khó mô hình hóa. Bài báo này trình bày ứng dụng của logic mờ và đại số gia tử vào điều khiển mờ, kết hợp mạng noron nhân tạo và hệ điều khiển mờ xây dựng trên lý thuyết đại số gia tử, kết hợp giữa giải thuật di truyền và giải thuật lan truyền ngược để nâng cao độ chính xác của bộ trọng số trong mạng noron nhân tạo.
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/6/3633 Display counter: Abstract : 188 views. PDF (Tiếng Việt) : 321 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology