ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHÉP ẢNH PANORAMA TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

Nguyễn Hữu Phát, Nguyễn Mạnh Thế

Abstract


Bài báo này trình bày về kỹ thuật ghép ảnh Panorama. Phương pháp mà chúng tôi đề xuất dựa trên các kỹ thuật trích chọn điểm đặc trưng, đối chiếu ảnh, tính tìm ma trận Homography kết hợp với RANSAC (RANdom SAmple Consensus). Trong bài báo này chúng tôi sử dụng kỹ thuật trích chọn điểm đặc trưng bất biến bằng thuật toán SIFT bởi vì thuật toán này ít bị ảnh hưởng bởi hướng, cường độ sáng cũng như nhiễu của ảnh đầu vào. Sau đó chúng tôi sẽ xác định các điểm tương đồng giữa hai bức ảnh. Với các cặp điểm tương đồng giữa hai bức ảnh, bước tiếp theo là tiến hành tìm ma trận Homography tốt nhất bằng RANSAC và DLT (Direct Linear Transformation). Bước cuối cùng là sử dụng ma trận Homography để hòa trộn hai bức ảnh lại với nhau.

Keywords


Panorama; Ghép ảnh; Image Alignment; Image Stitching; SIFT; RANSAC; HomographyDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/5/3945 Display counter: Abstract : 133 views. PDF (Tiếng Việt) : 152 views. PDF (Tiếng Việt) : 231 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology