TẠO ADENOVIRUS TÁI TỔ HỢP MANG ĐOẠN GEN chIL-6

Vũ Thị Thu Huyền, Lê Hồng Minh, Nguyễn Thị Kim Cúc, Vũ Thị Quyên, Nguyễn Mai Anh, Lê Thanh Hòa, Phạm Việt Cường

Abstract


Bằng các kỹ thuật sinh học phân tử và miễn dịch nhóm nghiên cứu đã tạo ra adenovirus tái tổ hợp mang đoạn gen interleukin6 của gà, nhằm làm nguyên liệu tạo chế phẩm gây kích ứng miễn dịch cho gia cầm.

Keywords


Adenovirus tái tổ hợp; ChIL-6; Cytokine; HEK 293; pAd/CMV/V5-DEST; pENTR3C.DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/2/4079 Display counter: Abstract : 71 views. PDF (Tiếng Việt) : 410 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology