NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ HỢP PHẦN ĐẾN PHẢN ỨNG KHÂU MẠCH NHỰA EPOXY BIẾN TÍNH DẦU VE BẰNG POLYETYLEN POLYAMIN

Đỗ Minh Thành, Lê Xuân Hiền, Nguyễn Tiến Dũng

Abstract


Đã nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ nhựa epoxy biến tính dầu ve (EDV), polyetylen polyamin (PEPA) tới phản ứng khâu mạch EDV bằng PEPA ở nhiệt độ thường và xác định được điều kiện khâu mạch thích hợp ở tỷ lệ khối lượng của PEPA/EDV = 0,3, tạo màng khâu mạch có độ cứng tương đối 0,25; phần gel 83,3%; độ trương 176,2%, độ bền va đập 200 kG.cm, độ bền uốn 1 mm, độ bám dính điểm 0.

 
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/3/4422 Display counter: Abstract : 57 views. PDF (Tiếng Việt) : 79 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology