TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA RỄ CÂY XÁO TAM PHÂN (PARAMIGNYA TRIMERA) TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT BỊ GÂY TỔN THƯƠNG GAN BẰNG PARACETAMOL

Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thu Hường, Phạm Ngọc Khanh, Ninh Thế Sơn, Nguyễn Thị Cúc, Đỗ Thị Thảo

Abstract


Tác dụng bảo vệ gan của cao methanol và cao nước rễ cây Xáo tam phân (Paramignya trimera (Oliv.) Guillaum) đã được thực hiện trên mô hình gây tổn thương gan chuột bằng paracetamol. Cao nước rễ Xáo tam phân ở liều 10 g/kgP có làm giảm hoạt độ AST, ALT và hạn chế tổn thương gan gây bởi paracetamol liều 400 mg/kg thể trọng (kgP) trên chuột. Cao methanol rễ Xáo tam phân ở liều 10 g/kgP có tác dụng bảo vệ gan tương đương với Sylimarin ở mức liều 50 mg/kgP.


Keywords


bảo vệ gan, paracetamol, Xáo tam phân, Paramignya trimera



DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/5666 Display counter: Abstract : 333 views. PDF (Tiếng Việt) : 1704 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology