NÂNG CAO KHẢ NĂNG TẠO SULFIDE CỦA HỖN HỢP CHỦNG VI KHUẨN KHỬ SUNFATE THU ĐƯỢC TỪ NƯỚC THẢI Ô NHIỄM CHÌ

Kiều Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Yên, Đặng Thị Yến, Nguyễn Thanh Bình, Vương Thị Nga

Abstract


Tóm tắt

Ô nhiễm kim loại nặng nói chung và chì nói riêng từ các quá trình khai thác mỏ, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp…ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh vật và con người. Xử lý kim loại nặng bằng sulfide sinh học do vi khuẩn khử sulfate (KSF) tạo ra hiện đang thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học bởi hiệu quả xử lý cao, an toàn và thân thiện với môi trường Tuy nhiên, khả năng tạo sulfide của nhóm vi khuẩn này chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện môi trường nuôi cấy như nguồn carbon (lactate, ethanol, acetate…), SO42- và pH. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả xử lý, việc nghiên cứu sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm bằng đáp ứng bề mặt (RSM) dựa trên kiểu tâm phức hợp (CCD) với các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng tạo sulfide là cần thiết. Bằng phương pháp RSM với sự hỗ trợ của phần mềm DX7, khả năng tạo sulfide của hỗn hợp chủng vi khuẩn KSF phân lập từ làng nghề tái chế chì Văn Lâm, Hưng Yên đươc tối ưu với 3 yêu tố ảnh hưởng chính là lactate, SO42- và pH. Do có thể nghiên cứu đồng thời nhiều yếu tố ảnh hưởng, phương pháp quy hoạch thực nghiệm không những đem lại hiệu quả cao mà còn tiết kiệm thời gian và chi phí so với các phương pháp nghiên cứu cổ điển chỉ cho phép nghiên cứu từng yếu tố độc lập. Kết quả tối ưu cho thấy hàm lượng sulfide là 14,2 mM khi giá trị lactate, SO42- và pH lần lượt là 53,41 mM, 22,64 mM và 7,54. Kết quả này có thể ứng dụng để thiết lập mô hình xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng nói chung và nhiễm chì nói riêng bằng vi khuẩn khử sulfate.

.Từ khóa: loại chì, tối ưu hóa, vi khuẩn khử sulfate, phương pháp đáp ứng bề mặt, tạo sulfide


Keywords


Từ khóa: loại chì, tối ưu hóa, vi khuẩn khử sulfate, phương pháp đáp ứng bề mặt, tạo sulfideDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/5680 Display counter: Abstract : 157 views. PDF (Tiếng Việt) : 125 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology