NGHIÊN CỨU NHIỄU LOẠN TẦNG ĐIỆN LY TỨC THỜI BẰNG MÁY THU TÍN HIỆU TẦN SỐ RẤT THẤP TẠI NHA TRANG

Vinh Hao, Ngo van Tam, Tong van Tuat

Abstract


Kỹ thuật sử dụng tín hiệu tần số rất thấp (VLF- Very Low Frequency) là một công cụ rất hữu hiệu để nghiên cứu nhiễu loạn tầng điện ly tức thời do tín hiệu này hầu như bị phản xạ tại lớp D tầng điện ly (ở độ cao 60-90 km) khi xãy ra nhiễu loạn. Với yêu câu nhanh chóng nắm bắt các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để làm chủ các thiết bị nghiên cứu, chúng tôi mạnh dạn đề ra mục tiêu tự chế tạo thiết bị phục vụ cho nghiên cứu và ứng dụng. Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu xin trình bày kết quả ứng dụng máy thu tín hiệu VLF được chế tạo tại Nha Trang để nghiên cứu nhiễu loạn tầng điện ly tức thời cho mục đích giáo dục thời tiết không gian.

Keywords


Tín hiệu VLF; máy thu VLF; nhiễu loạn tầng điện ly tức thời

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/54/1/5954 Display counter: Abstract : 137 views. PDF : 84 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology