TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Y, La, Tb) VỚI AXIT DL-2-AMINO-N-BUTYRIC

Đặng Thị Thanh Lê

Abstract


Phức  chất  của Y,  La  và  Tb với  axit DL-2-amino-n-butyric  (Hbu)  đã  được  tổng  hợp  và nghiên   cứu bằng phương pháp phân  tích nguyên  tố, độ dẫn điện phân  tử, phổ IR và phân huỷ nhiệt.  Phức chất  rắn  tạo  thành  có  công  thức  [Ln(Hbu)4]Cl3  [Ln: Y,  La,  Tb],  trong  các  phức chất Hbu đã  tham gia phối  trí với Ln3+ qua nguyên  tử N  của nhóm  amin và nguyên  tử O  của nhóm cacboxyl.

Keywords


phức chất đất hiếm, axit DL-2-amino-n- butyric, tổng hợp, phân tích nguyên tố, độ dẫn điện, phổ hồng ngoại, phân tích nhiệtDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/1/9480 Display counter: Abstract : 90 views. PDF (Tiếng Việt) : 76 views. PDF (Tiếng Việt) : 79 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology