NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT ỔN ĐỊNH QUANG ĐẾN QUÁ TRÌNH KHÂU MẠCH QUANG VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG SƠN ĐÓNG RẮN ANKYT/HDDA/TiO2

Nguyễn Thị Việt Triều, Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thị Hiền, Trịnh Văn Thành, Nguyễn Thiên Vương, Nguyễn Anh Hiệp, Mạc Văn Phúc, Đào Phi Hùng

Abstract


Ảnh hưởng của hàm  lượng các chất ổn định quang hấp  thụ UV T-1130 và  thu nhận gốc HALS cũng như sự kết hợp chúng ở tỉ lệ T-1130/HALS = 1/1 đến quá trình khâu mạch quang và tính chất màng khâu mạch quang của hệ sơn ankyt/HDDA/TiO2 đã được nghiên cứu.  Đã xác định được rằng tăng hàm lượng T-1130 hoặc HALS đến 1,5 % hay kết hợp chúng đến 2 %  trong sơn làm giảm đáng kể chuyển hóa liên kết đôi của HDDA. Ở hàm  lượng 1,5 % chất ổn định quang hoặc kết hợp chúng với hàm  lượng 2 %  làm giảm độ cứng  tương đối của màng khâu mạch từ 0,51 đến 0,21 - 0,23, trong khi đó độ bền uốn, độ bền va đập và độ bám dính đạt 1 mm, 200 kg.cm và điểm 0 tương ứng. Nhóm CH2 còn lại sau 260 giờ thử nghiệm gia tốc thời tiết tăng từ 46,8 % đến 80,6 – 88 %.

Keywords


khâu mạch quang, chất ổn định quang, ankytDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/5/9538 Display counter: Abstract : 58 views. PDF (Tiếng Việt) : 17 views. PDF (Tiếng Việt) : 71 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology