TÁCH DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GENE MÃ HÓA ENZYME XYLANASE TỪ NẤM MỐC Aspergillus niger C1 VÀO E. coli BL21

Trần Liên Hà, Nguyễn Thị Ngọc Ngà

Abstract


Enzyme xylanase (endo-β-1,4-xylanase, EC 3.2.1.8) là enzyme xúc tác phản ứng thủy phân các liên kết β-1,4-D-xylopyranose trong xylan.  Gene xylanase và vùng mã hóa gene xylanase (cds) của nấm mốc Aspergillus niger C1 được gắn vào vector biểu hiện pRSET A. Vector pRSET A-xylanase tái tổ hợp được tách dòng trong E. coli TOP10, biểu hiện trong E. coli BL21. Gene xylanase từ  A. niger C1 gồm 746 nucleotit trong đó có 1 intron ở vị trí 278-347, trình tự gene có 98 % độ tương đồng với gene mã hóa xylanase EU42881.1. Gene này được mã hóa bởi 225 axit amin và được gắn peptide tín hiệu gồm 37 axit amin có khối lượng phân tử là 30 kDa. Protein dung hợp được tổng hợp khi bổ sung 0,5 mM IPTG, định tính bằng điện di SDS – PAGE có trọng lượng phân tử là 30 kDa. Dich enzyme xylanase thô có hoạt độ 381,0 U/ml.

Keywords


xylanase, Aspergillus niger, gene xylanaseDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/1/9563 Display counter: Abstract : 57 views. PDF (Tiếng Việt) : 314 views. PDF (Tiếng Việt) : 43 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology