TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Tb, Dy, Ho, Er, Tm) VỚI DL-ALANIN

Đặng Thị Thanh Lê, Lê Hữu Thiềng, Vũ Thị Thủy

Abstract


Phức chất rắn của nguyên tố đất hiếm với DL-alanin đã được tổng hợp và nghiên cứu bằng phương pháp phân tích nguyên tố, độ dẫn điện phân tử, phổ IR và phân tích nhiệt. Phức chất rắn tạo thành có công thức [Ln(Ala)3]Cl3.3H2O [Ln: Tb, Dy, Ho, Er và Tm; Ala: CH3CH(NH2)COOH]. Trong các phức chất, DL-alanin tham gia phối trí với ion Ln3+ qua nguyên tử N của nhóm amin và nguyên tử O (O=C) của nhóm cacboxyl.

Keywords


phức chất đất hiếm, DL-alanin, phân tích nguyên tố, độ dẫn điện, phổ hồng ngoại, phân tích nhiệtDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/2/9578 Display counter: Abstract : 60 views. PDF (Tiếng Việt) : 401 views. PDF (Tiếng Việt) : 255 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology