TỔNG HỢP (S)-METHYL 2-(TERT-BUTYLDIMETHYLSILYLOXY)-5-HYDROXYPENTANOATE

Phí Thị Đào, Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thùy Linh, Lê Nguyễn Thành, Võ Thanh Giang, Châu Văn Minh

Abstract


(S)-Methyl 2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-5-(tosyloxy)pentanoate  là một hợp chất trung gian quan trọng trong quá trình tổng hợp tác nhân chống sốt rét Febrifugine và các dẫn xuất của nó. Từ hợp chất thương mại axit L-glutamic, chúng tôi đã tổng hợp (S)-Methyl 2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-5-(tosyloxy)pentanoate qua 7 bước với hiệu suất tổng là 19 %. Cấu trúc hoá học của hợp chất này được xác định bằng các dữ liệu phổ NMR và MS.

Keywords


Febrifugine, (S)-Methyl 2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-5-(tosyloxy)pentanoateDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/4/9601 Display counter: Abstract : 46 views. PDF (Tiếng Việt) : 22 views. PDF (Tiếng Việt) : 40 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology