NGHIÊN CỨU HOẠT HÓA HẠT TẾ BÀO NẤM MEN CỐ ĐỊNH SAU THỜI GIAN XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU

Nguyễn Thị Hương, Hoàng Đình Hòa, Đặng Hồng Ánh

Abstract


Sau một thời gian lên men rượu, nấm men S. cerevisiae cố định trên chất mang Ca-Alginate sẽ bị suy giảm dần đặc tính công nghệ. Để phục hồi về khối lượng nấm men cũng như chất lượng của chúng, trong công trình này nhóm tác giả đã đưa ra giải pháp công nghệ như sau :

-       Tiến hành rửa hạt sau 40 ngày lên men liên tục.

-       Dung dịch rửa giá thể là NaHCO3 0,5 %.

-       Nuôi lắc 200 vòng/phút ở 30 oC thời gian là 24 giờ.

-       Bổ sung urê nồng độ 0,05 % ; KH2PO4 0,05 %.

Nấm men sau khi hoạt hóa có thể lên men tạo độ cồn 10,7 %.

Keywords


cồn, lên men liên tục, tế bào cố định, rỉ đườngDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/4/9607 Display counter: Abstract : 209 views. PDF (Tiếng Việt) : 137 views. PDF (Tiếng Việt) : 123 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology