SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ TRẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂN

Nguyễn Tiến Tài, Trần Thị Thanh Thủy, Lê Thị Hoài Nam, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Thanh Loan

Abstract


Các đặc tính cơ bản của trấu thu được từ tỉnh Vĩnh Phúc đã được xác định bằng các phương pháp phân tích TGA, DSC và DTA. Quá trình nhiệt phân các thành phần cellulose, hemicelluloses và lignin trong trấu đã được xác định. Đã xác định năng lượng hoạt hóa quá trình nhiệt phân theo các mô hình động học bất đẳng nhiệt Ozawa và Kissinger dựa trên các dữ liệu DTA và TGA. Các kết quả nhận được rất hữu ích cho công nghệ nhiệt phân trấu, thu nhiên liệu sinh học.

Keywords


vỏ trấu, nhiệt phân, TGA, DTA, DSC, năng lượng hoạt hóaDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/51/4/9613 Display counter: Abstract : 129 views. PDF (Tiếng Việt) : 147 views. PDF (Tiếng Việt) : 115 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology