Vol 56, No 3B (2018)

The 3rd International  Workshop  on Corrosion  and Protection of Materials (CPM2018)

Table of Contents

3rd Intern Workshop CPM2018

NHI TRU NGUYEN, MAI HAN TRAN, ANH QUANG VU, HOANG TAM LUU, THI THAO NGUYEN BUI
PDF
1
Nguyễn Đăng Nam
PDF
11
Thuy Duong Nguyen, Boi An Tran, Thanh Thao Phan, Anh Son Nguyen, Ke Oanh Vu, Anh TRuc Trinh, To Thi Xuan Hang, Marie-Georges Olivier
PDF
19
Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Bá Thắng, Lê Đức Bảo, Đào Bich Thủy
PDF
27
Nguyen Van Chi, Pham Trung San, To Thi Xuan Hang
PDF
35
Pham Thi Ha, Nguyen Van Tuan, Le Thu Quy, Nguyen Tuan Anh, Pham Thi Ly, Ly Quoc Cuong, Dao Bich Thuy
PDF
42
Nguyễn Thị Nguyễn Thị Thơm
PDF
50
Quan Vo An, Tuan Anh Nguyen, Ha Tran Thi, Que Le Xuan
PDF
63
ELECTRODEPOSITION OF PARTICULATE SILVER COATING ON 316L STAINLESS STEEL: PREPARATION AND CHARACTERIZATION
Phạm Thị Lý, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Thị Hà, Vũ Hồng Nam, Trương Thị Nam, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Thị Thu Giang
PDF
71
Khoi Van Nguyen, Tung Thanh Nguyen, Duc Trung Nguyen, Ha Thi Thu Pham
PDF
79
Tran Huu Trung, Mai Duc Huynh, Do Van Cong, Nguyen Vu Giang
PDF
87
Anh Son Nguyen, Thuy Duong Nguyen, Thu Thuy Thai
PDF
96
Hải Vân Thị Vũ Thị Hải Vân
PDF
104
Vuong Thien Nguyen, Hung Dao Phi, Hung Dao Phi, Thanh Van Trinh, Thanh Van Trinh, Phuc Van Mac, Phuc Van Mac, Hiep Anh Nguyen, Hiep Anh Nguyen, Hieu Manh Dang, Hieu Manh Dang, Linh Thi Nguyen, Linh Thi Nguyen, Tien Manh Duong, Tien Manh Duong
PDF
117
Phi Hung Dao, Anh Hiep Nguyen, Van Phuc Mac, Van Thanh Trinh, Thien Vuong Nguyen, Thanh Minh Do
PDF
126
Thuy Thu Truong, Le-Thu T. Nguyen
PDF
137
Bui Hung Thang, Nguyen Xuan Toan, Nguyen Viet Phuong, Tran Van Hau, Nguyen Thi Hong, Nguyen Ngoc Trac, Vu Dinh Lam, Phan Ngoc Minh
PDF
144
Ke Oanh Vu, Thi Xuan Hang To, Anh Truc Trinh, Thuy Duong Nguyen, Gia Vu Pham, Anh Son Nguyen, Thu Thuy Thai, Hiroyuki Tanabe, Ryuichi Aoki
PDF
152
Chinh Thuy Nguyen, Hoang Thai, Mai Thi Tran
PDF
159
Nguyen Thu Ha, Nguyen Hong Quan, Cao Hong Ha, Nguyen Pham Duy Linh, Phan Trung Nghia
PDF
169
Khuong Tung Truong, Ha Tran Nguyen, Kien Anh Le
PDF
177
Duy Linh Han, Phuong Anh Cao, Marcel Popa, Hoan Nguyen Xuan
PDF
184
Nguyễn Tuấn Dung
PDF
192
Mai Duc Huynh, Do Quang Tham, Do Van Cong, Tran Huu Trung, Nguyen Vu Giang
PDF
199
Chinh Thuy Nguyen, Hoang Phu Luong, Trung Quoc Vu, Hoang Thai
PDF
209
Nguyễn Thị Hoài Phương, Ninh Đức Hà
PDF
219
Toan Minh Le, Ha Than Quoc An, Thien Pham Huu
PDF
228
Phan Que Phuong
PDF
235