Author Details

Giang, Lê Thị, Vietnam

  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    SỬ DỤNG MÔ HÌNH TOÁN TỐI ƯU TRONG XÁC ĐỊNH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÍ XÃ GIÁO LIÊM – HUYỆN SƠN ĐỘNG – TỈNH BẮC GIANG
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)