Author Details

Giang, Nguyễn Hương, Khoa Kĩ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia số 268 Lí Thường Kiệt, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam

  • Vol 55, No 5A (2017) - Articles
    XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH β2-AGONIST TRONG THỊT, GAN, THẬN HEO BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUECHERS KẾT HỢP VỚI UPLC-MS/MS
    Abstract  PDF