Author Details

Giang, Trịnh Thị, Vietnam

  • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
    NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO SIÊU VẬT LIỆU KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO PHÂN CỰC SÓNG ĐIỆN TỪ
    Abstract  PDF