Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 51, No 4 (2013) TỔNG HỢP (S)-METHYL 2-(TERT-BUTYLDIMETHYLSILYLOXY)-5-HYDROXYPENTANOATE Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Phí Thị Đào, Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thùy Linh, Lê Nguyễn Thành, Võ Thanh Giang, Châu Văn Minh
 
Vol 50, No 1 (2012) TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Y, La, Tb) VỚI AXIT DL-2-AMINO-N-BUTYRIC Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Thị Thanh Lê
 
Vol 49, No 6 (2011) TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Pr, Nd, Eu, Gd) VỚI DL-ALANIN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Thị Thanh Lê, Lê Hữu Thiềng, Lý Minh Đức
 
Vol 51, No 2 (2013) TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Tb, Dy, Ho, Er, Tm) VỚI DL-ALANIN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Thị Thanh Lê, Lê Hữu Thiềng, Vũ Thị Thủy
 
Vol 54, No 6 (2016) TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT CỦA POLY(N-VINYL-PYRROLDONE - co - ACRYLAMIDE) Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Phan Minh Tân, Nguyễn Văn Khôi, Trần Vũ Thắng, Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Phương
 
Vol 54, No 5A (2016) TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA BỘT HUỲNH QUANG PHÁT XẠ ÁNH SÁNG MÀU ĐỎ/VÀNG-LỤC VÀ LAM xCaO.MgO.2SiO2:Eu3+/Eu2+ CHO WLED Abstract   PDF
Tống Thị Hảo Tâm
 
Vol 54, No 1A (2016) TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƢNG VẬT LIỆU HẤP THU DẦU TỪ SỢI RƠM Abstract   PDF
Hoàng Thị Vân An
 
Vol 52, No 6 (2014) TỔNG HỢP ĐIỆN HÓA MÀNG FLO-HYDROXYAPATIT TRÊN NỀN THÉP KHÔNG GỈ 316L Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thị Năm, Nguyễn Thu Phương, Đinh Thị Mai Thanh
 
Vol 49, No 3 (2011) TỔNG QUÁT VỀ ĐẶC TÍNH HÓA LUỒNG LƯU LƯỢNG IP Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Dương Tuấn Anh, Hoàng Minh
 
Vol 55, No 1B (2017) TRA BAC ACTIVATED CARBON USED AS ELECTRODE MATERIAL IN AQUEOUS SUPERCAPACITOR Abstract   PDF
Van Man Tran
 
Vol 49, No 5 (2011) TRAFFIC SIGN DETECTION USING LOCAL FEATURES Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khanh Nguyen Duy, Duy Le Dinh, Duc Duong Anh
 
Vol 54, No 4B (2016) TREATMENT EFFECTIVENESS EVALUATION OF WASTEWATER FROM INDUSTRIAL FRIED CHICKEN RE- PROCESSING PROCESSES BY ADVANCED OXIDATION PROCESSES Abstract   PDF
Nguyen Dien Chau
 
Vol 58, No 3A (2020) TREATMENT EFFICIENCY OF PIGGERY WASTEWATER BY SURFACE AND HORIZONTAL SUBSURFACE FLOW CONSTRUCTED WETLANDS Abstract   PDF
Thanh Van Nguyen, Anh Bui Kim
 
Vol 56, No 4A (2018) TRITERPENES FROM DOCYNIA INDICA FRUITS AND THEIR CYTOTOXIC ACTIVITY Abstract   PDF
Lê Xuân Duy
 
Vol 56, No 4A (2018) Triterpenoids from a Vietnamese medicinal plant Selaginella rolandi-principis Alston and their PTP1B Inhibitory activity Abstract   PDF
Nguyen Phi Hung
 
Vol 58, No 4 (2020) TURBIDITY REMOVAL BY MUCILAGE FROM BASELLA ALBA Abstract   PDF
Le Thi Hoang Oanh, Nguyen Thi Lan Anh, Pham Lan Huong, Ha Xuan Nam, Luu Minh Loan
 
Vol 49, No 2 (2011) TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MỐC ASPERGILLUS sp CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP GLUCOOXYDAZA CAO Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thúy Hường, Ngô Tiến Hiển, Nguyễn Minh Thu, Khuất Thị Thủy, Đàm Lam Thanh, Trần Thị Châu
 
Vol 48, No 3 (2010) TUYỆT ĐỐI HOÁ CỒN ETHANOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG DÙNG TÁC NHÂN HOÁ HỌC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
V. S. Leontyev, Trương Tât Hiếu
 
Vol 58, No 4 (2020) TWO-STREAM CONVOLUTIONAL NETWORK FOR DYNAMIC HAND GESTURE RECOGNITION USING CONVOLUTIONAL LONG SHORT-TERM MEMORY NETWORKS Abstract   PDF
Phat Huu Nguyen, Tien Ngoc Luong
 
Vol 55, No 1B (2017) UiO66–NH2 AS A NEW PHOTOCATALYST FOR THE DEGRADATION OF p–XYLENE IN GASEOUS PHASE Abstract   PDF
Loc L. C.
 
2020: FURTHER ISSUES Ultrathin perfect absorber based on integrated metamaterial Abstract
TRAN TIEN LAM, DINH THI NGA, DINH VAN THIEN, NGUYEN SY KHIEM, BUI XUAN KHUYEN, BUI SON TUNG, Vu Dinh Lam
 
Vol 56, No 6 (2018) UNCERTAINTY OF CLIMATE PROJECTIONS AND AN APPROACH UTILIZING CLIMATE MODEL OUTPUTS FOR HYDROLOGIC COMPUTATION IN THE BA RIVER BASIN Abstract   PDF
Anh Thi Van Vu, Thuc Tran, Minh Truong Ha, Lanh Thi Minh Pham
 
Vol 54, No 6 (2016) UNCOUPLED VIBRATIONS IN FUNCTIONALLY GRADED TIMOSHENKO BEAM Abstract   PDF
Nguyen Tien Khiem, Nguyen Ngoc Huyen
 
Vol 55, No 5B (2017) UNDERSTANDING CORROSION BEHAVIOR OF Zn AND Zn ALLOY GALVANIZED STEELS IN HUMID TROPICAL CLIMATE Abstract   PDF
Nguyen Nhi Tru
 
Vol 49, No 3 (2011) ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC NUÔI GIỐNG CÁ BIỂN QUY MÔ SẢN XUẤT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Văn Nhân, Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Thị Thanh Hương
 
Vol 51, No 3 (2013) ỨNG DỤNG KHÔNG ẢNH MÁY BAY ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN Ở HÒN ÔNG, VỊNH VÂN PHONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Phan Minh Thụ, Bùi Hồng Long, Phạm Ngọc Lãng
 
Vol 49, No 3 (2011) ỨNG DỤNG KĨ THUẬT DNA VÀO VIỆC ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN TẬP ĐOÀN CÂY GỖ TRẮC ĐỎ (DALBERGIA COCHINCHINENSIS) Ở VIỆT NAM ĐANG CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thị Thu Hiền, Đinh Thị Phòng
 
Vol 53, No 5 (2015) ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GHÉP ẢNH PANORAMA TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hữu Phát, Nguyễn Mạnh Thế
 
Vol 50, No 3 (2012) ỨNG DỤNG LỚP PHỦ PbO2 TRÊN THÉP KHÔNG GỈ 304 LÀM ANÔT TRƠ CHO QUÁ TRÌNH BẢO VỆ CATÔT SỬ DỤNG DÒNG NGOÀI TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thu Phương, Phạm Thị Năm, Đinh Thị Mai Thanh
 
Vol 52, No 3 (2014) ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ CỰC ĐẠI PONTRYAGIN TRONG TỐI ƯU TẦN SỐ DAO ĐỘNG TỰ DO CỦA TRỤC CHỊU XOẮN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đức Trung, Bùi Hải Lê, Trần Minh Thúy
 
Vol 49, No 6 (2011) ỨNG DỤNG THIẾT BỊ ĐO TỰ ĐỘNG KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI TỪ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦN GIUỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thị Thu Hà, Huỳnh Thị Phép
 
Vol 53, No 2 (2015) ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ TRONG BÀI TOÁN ROBOT BÁM QUỸ ĐẠO Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mạc Thị Thoa, Vũ Văn Thích, Trần Đức Trung
 
Vol 56, No 2 (2018) USE OF WHEY PROTEIN FOR ENCAPSULATION AND CONTROLLED RELEASE OF PROBIOTIC FROM PROTEIN MICROENCAPSULE IN EX VIVO PORCINE GASTROINTESTINAL CONTENTS Abstract   PDF
Nguyen Thi My Le, Nguyen Van Hieu
 
Vol 55, No 5A (2017) USING 7-POINT FACIAL HEDONIC SCALE TO COMPARE CHILDREN PREFERENCE TOWARDS PASTEURISED MILK AND UHT MILK: A CASE STUDY ON LOCAL COMMERCIAL PRODUCTS Abstract   PDF
Tu Viet Phu
 
Vol 55, No 4C (2017) USING BENTHOS TO EVALUATE THE QUALITY OF MARINE ENVIRONMENT: CASE STUDY FROM CENTRAL VIETNAM AFTER THE INCIDENT CAUSED BY FORMOSA Abstract   PDF
Nguyen Thi Minh Phuong
 
Vol 54, No 4A (2016) USING CELLULASE TO IMPROVE THE EXTRACTION EFFICIENCY OF THE ANTIOXIDANT COMPOUNDS FROM WHITE RADISH (Raphanus sativus L.) POWDER Abstract   PDF
Pham Thi Kim Ngoc
 
Vol 55, No 4 (2017) USING EXPERIMENTAL PLANNING TO OPTIMIZE THE HYDROLYSIS OF SUGAR CANE BAGASSE INTO FERMENTABLE SUGARS FOR BIOETHANOL PRODUCTION BY FUNGAL ENZYME MIXTURE Abstract   PDF
Vu Dinh Giap, Do Huu Chi, Pham Hong Hai, Tang Thi Chinh, Do Huu Nghi
 
Vol 54, No 5A (2016) USING INVERSE METHOD FOR EVALUATING THERMAL CHARACTERISTICS OF A MICRO HIGH SPEED MOTORIZED SPINDLE Abstract   PDF
Ngo Thi Thao
 
Vol 56, No 2 (2018) USING LANDSAT SATELLITE IMAGES AND GIS TO ESTIMATE AND MONITOR THE AMOUNT OF ABSORBED CO2 IN DIPTEROCARP FOREST, DAK LAK PROVINCE Abstract   PDF
Huynh Thi Kieu Trinh, Bui Hien Duc
 
Vol 48, No 4 (2010) USING MEDICAL OBJECTS FOR CLINICAL RECORDS CLASSIFICATION Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hong Khoa Anh, Nguyen Chau Minh, Ho Quoc Bao
 
Vol 58, No 3A (2020) USING METAL WASTE SLAGS AS THE HETEROGENEOUS CATALYSTS OF OZONE FOR TREATMENT OF PULP WASTEWATER Abstract   PDF
Hu Tap Van
 
Vol 55, No 4C (2017) USING THE RESPIRATORY QUOTIENT AS A MICROBIAL INDICATOR TO MONITOR SOIL BIODEGRADATION Abstract   PDF
Tran Thanh Chi
 
Vol 54, No 4B (2016) UTILIZATION OF ANALYTICAL TECHNIQUE FOR EVALUATION OF 13CDIC IN GROUNDWATER USING EA-IRMS UNDER THE CONDITION OF VIETNAMESE LAB Abstract   PDF
Trinh Thi Hong Nguyen
 
Vol 53, No 6 (2015) VAI TRÒ CỦA HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT TRONG ĐIỀU TRỊ KHỐI U CỦA VACCINIA VIRUS GLV-1h68 Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hoàng Dương, Phạm Việt Cường, Nguyễn Thị Kim Cúc, Aladar Szalay, Nanhai Chen
 
Vol 54, No 2C (2016) VARIATIONS IN FATTY ACID COMPOSITION OF TEA LEAVES (CAMELLIA SINENSIS) DUE TO PLUCKING TIME AND CULTIVARS Abstract   PDF
Nguyen Thi Lan Anh
 
Vol 50, No 6 (2012) VẬT LIỆU KHUNG CƠ KIM (MOFs): CÁC ỨNG DỤNG TỪ HẤP PHỤ KHÍ ĐẾN XÚC TÁC Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thành Dũng, Nguyễn Thanh Tùng, Phan Thanh Sơn Nam
 
Vol 49, No 5 (2011) VEHICLE DETECTION FOR NIGHTTIME USING MONOCULAR IR CAMERA WITH DISCRIMINATELY TRAINED MIXTURE OF DEFORMABLE PART MODELS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hossein Tehrani Nik Nejad, Taiki Kawano, Seiichi Mita
 
Vol 55, No 3 (2017) VIBRATION ANALYSIS OF CROSS-PLY LAMINATED COMPOSITE DOUBLY CURVED SHALLOW SHELL PANELS WITH STIFFENERS Abstract   PDF
Trinh Anh Tuan, Tran Minh Tu, Tran Huu Quoc, Nguyen Van Loi
 
Vol 58, No 5 (2020): COMING ISSUE VIBRATION OF 2D-FGSW TIMOSHENKO BEAMS UNDER A MOVING HARMONIC LOAD Abstract
Kien Dinh Nguyen
 
Vol 57, No 6A (2019) VIBRATION OF FGSW BEAMS UNDER NONUNIFORM MOTION OF MOVING LOAD USING AN EFFICIENT THIRD-ORDER SHEAR DEFORMATION FINITE ELEMENT FORMULATION Abstract   PDF
Anh Thi Ngoc Le, Kien Dinh Nguyen
 
Vol 57, No 5 (2019) VISIBLE-LIGHT DEGRADATION OF INDIGO CARMINE USING A NOVEL MIXED METAL OXIDES/REDUCED GRAPHENE OXIDE HYBRID CATALYSTS Abstract   PDF
Dang Nguyen Nha Khanh, Nguyen Thi Mai Tho, Nguyen Quoc Thang, Nguyen Thanh Tien, Chau Tan Phong, Mai Quynh Cang, Nguyen Thi Kim Phuong
 
Vol 57, No 3B (2019) VOLATILE COMPOSITION, ANTIOXIDANT PROPERTY AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES AGAINST FOOD-BORNE BACTERIA OF VIETNAMESE THYME (Thymus vulgaris L.) ESSENTIAL OIL Abstract   PDF
Cung Thi To Quynh, Vu Thu Trang
 
Vol 58, No 4 (2020) VOLATILE COMPOUNDS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF ESSENTIAL OIL OF GLOBBA PENDULA ROXB. COLLECTED AT AN GIANG PROVINCE Abstract   PDF
Ngo Thi Phuong, Dinh Thi Thu Thuy, Do Thi Thao, Dinh Thi Thu Thuy, Do Thi Thanh Huyen, Do Thi Thao, Le Ngoc Hung, Do Thi Thanh Huyen, Le Ngoc Hung, Nguyen The Anh, Le Minh Ha, Nguyen The Anh, Le Minh Ha
 
Vol 56, No 2A (2018) WALL EFFECT OF A PACKED BED WITH PELLET PARTICLES Abstract   PDF
Tran Duy Hai
 
Vol 54, No 2A (2016) WATER MANAGEMENT AND METHANE EMISSION FROM RICE CULTIVATION: A CASE STUDY IN AN GIANG PROVINCE, VIET NAM Abstract   PDF
Duong Mai Linh
 
Vol 56, No 2C (2018) WATER MANAGEMENT AND METHANE EMISSION FROM RICE FIELDS IN AN GIANG PROVINCE, VIET NAM Abstract   PDF
Tran Thi Thanh Thuy
 
Vol 55, No 4C (2017) WATER QUALITY CLASSIFICATION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK - A CASE STUDY OF DONG NAI RIVER, VIETNAM Abstract   PDF
Nguyen Hien Than
 
Vol 56, No 2A (2018) WATER QUALITY EVALUATION OF THE TIEN RIVER BY MEANS OF WATER QUALITY INDEX (WQI) AND STATISTICAL TECHNIQUES Abstract   PDF
Nguyen Thi Hong
 
Vol 54, No 2A (2016) WATER USE EFFICIENCY OF RICE-BASED UPLAND CROP PRODUCTION SYSTEMS IN FLOOD-AFFECTED CHAU PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, VIET NAM Abstract   PDF
Nguyen Van Tuyen
 
Vol 55, No 6 (2017) WATER-SOLUBLE COMPONENTS OF Ancistrocladus cochinchinensis Abstract   PDF
Le Quynh Lien, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Thi Cuc, Tran My Linh, Vu Huong Giang, Ninh Khac Ban, Nguyen Chi Mai, Trieu Quy Hung, Pham Thi Hai Yen, Phan Van Kiem
 
Vol 48, No 4 (2010) WEBCAM-BASED LASER DOT DETECTION TECHNIQUE IN COMPUTER REMOTE CONTROL Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Le Hoang An, Doan Minh Thong, Tran Minh Triet
 
Vol 57, No 3B (2019) WHEY PROTEIN ADDITION TO FACILITATE ACCELERATION OF YOGHURT FERMENTATION Abstract   PDF
Nguyen Chính Nghia, Vu Thu Trang, Do Van Duong
 
Vol 58, No 3A (2020) WILLINGNESS-TO-PAY FOR WATER SERVICE OF PEOPLE IN A COASTAL COMMUNE – A CASE STUDY IN VINH XUAN COMMUNE, PHU VANG DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE Abstract   PDF
CHAU NGOC MAI, GIANG BAC NGUYEN
 
Vol 51, No 6 (2013) XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC CỦA FRUCTOSYLTRANSFERASE (FTS) BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG LUYỆN KIM (SA - SIMULATED ANNEANING) Abstract   PDF
Lê Thị Hồng Ánh
 
Vol 54, No 1A (2016) XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÙNG CHUYỂN TIẾP CỦA MÀNG ĐIỆN CỰC POLYMER SỬ DỤNG CHO PIN NHIÊN LIỆU: TIẾP CẬN TỪ VIỆC HIỆU CHỈNH QUY LUẬT POROD Abstract   PDF
Huỳnh Thị Hải
 
Vol 51, No 3 (2013) XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NICOTIN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT LỎNG - RẮN VÀ GC/MS Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Thanh Vân, Trịnh Thị Bích Thủy, Thành Thị Thu Thủy
 
Vol 51, No 4 (2013) XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NICOTIN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT LỎNG - RẮN VÀ GC/MS Abstract   PDF (Tiếng Việt)   Không đề (Tiếng Việt)
Trần Thị Thanh Vân, Thành Thị Thu Thủy
 
Vol 50, No 1 (2012) XÁC ĐỊNH LUẬT PHÂN BỐ XÁC SUẤT CỦA DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐƯỢC QUAN TRẮC TẠI HÀ NỘI Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Chử Thị Hồng Nhung, Nghiêm Trung Dũng
 
Vol 49, No 1 (2011) XÁC ĐỊNH NHÓM HIDROCACBON THƠM BTEX TRONG NƯỚC VÀ KHÔNG KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ KẾT HỢP VỚI KĨ THUẬT VI CHIẾT PHA RẮN MÀNG KIM RỖNG PHỦ TRONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đức Huệ, Trần Mạnh Trí, Đỗ Quang Huy, Đặng Văn Đoàn
 
Vol 53, No 2 (2015) XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG ĐÀN HỒI CỦA TẤM VÀ ỐNG VẬT LIỆU CẤU TRÚC NA NÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN NGUYÊN TỬ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Danh Trường, Lê Minh Quý
 
Vol 50, No 5 (2012) XANTHONES FROM THE TWIGS OF THE VIETNAMESE CALOPHYLLUM CERIFERUM GAGNEP. EX STEVENS Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thi Minh Hang, Nguyen Van Hung, Nguyen Quyet Chien
 
Vol 52, No 3 (2014) Xây dựng hệ thống rút trích các nội dung chính của văn bản khoa học tiếng Việt dựa trên cấu trúc Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Nguyễn, Vũ Đức Lung
 
Vol 55, No 2 (2017) Xây dựng phương pháp trắc quang xác định Ceftazidim trong các chế phẩm dược bằng phương pháp trắc quang Abstract   PDF
Nguyen Trung Dung, Doan Thi Dao, Giap Dang Hoat, Nguyen Anh Son
 
Vol 52, No 2 (2014) XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA SÚNG ĐẠI LIÊN KHI BẮN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Huy Chương
 
Vol 55, No 5A (2017) XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH β2-AGONIST TRONG THỊT, GAN, THẬN HEO BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUECHERS KẾT HỢP VỚI UPLC-MS/MS Abstract   PDF
Nguyễn Hương Giang
 
Vol 54, No 2C (2016) XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG FALCARINDIOL TRONG ĐINH LĂNG (Polyscias fructicosa (L.) Harms) Abstract   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Đan
 
Vol 53, No 1 (2015) xây dựng đặc tính trao đổi công suất giữa nhà máy điện gió với lưới điện Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Duy Khiêm, Trần Đình Long
 
Vol 56, No 1A (2018): 10th Vietnam National Conference of Solid State Physics and Materials Science X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPIC STUDY ON HIGH-ELECTRON-MOBILITY GALLIUM AND HYDROGEN CO-DOPED ZINC OXIDE THIN FILMS Abstract   PDF
Anh Thanh Tuan Pham
 
Vol 53, No 2 (2015) XỬ LÝ KỴ KHÍ DỊCH THẢI ĐEN TRONG SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN THU HỒI KHÍ MÊ-TAN Abstract
Nguyễn Xuân Dũng, Đặng Ngọc Phượng, Ngô Kim Chi
 
Vol 54, No 1A (2016) ZnO MICRORODS SURFACE-DECORATED BY WO3 NANORODS FOR ENHANCING NH3 GAS SENSING PERFORMANCE Abstract   PDF
Nguyen Dac Dien
 
Vol 54, No 2C (2016) ĐA DẠNG CỦA NHÓM CÂY CHO DẦU VÀ NHỰA Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT VÀ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, QUẢN LÍ Abstract   PDF
Đào Thị Minh Châu
 
Vol 53, No 2 (2015) Đa dạng nguồn gen di truyền và cấu trúc quần thể Thông lá dẹt (Pinus krempfii Lecomte) ở Tây Nguyên - loài đặc hữu của Việt Nam bằng chỉ thị ISSR Abstract   PDF
Trần Thị Liễu, Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Tiến Hiệp, Đinh Thị Phòng
 
Vol 50, No 3 (2012) ĐA DẠNG QUẦN XÃ TẢO SILÍC BÁM TẠI HỒ TÂY Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Dương Thị Thủy, Lê Thị Phương Quỳnh
 
Vol 53, No 1 (2015) ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT ĐÁY (ZOOBENTHOS) Ở SÔNG TRUỒI, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Đình Trung
 
Vol 51, No 6 (2013) ĐẶC ĐIỂM LIPID VÀ ACID BÉO CỦA CÁ TRA GIỐNG (Pangasianodon hypophthalmus) Abstract   PDF
Nguyễn Văn Nguyện
 
Vol 54, No 4A (2016) ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƢỞNG THỰC VẬT CỦA XẠ KHUẨN NỘI SINH STREPTOMYCES HEBEIENSIS TQR8-7 Abstract   PDF
Phan Thị Hồng Thảo
 
Vol 54, No 4A (2016) ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ SỤC KHÍ CỦA QUÁ TRÌNH THU HỒI VI TẢO BẰNG KĨ THUẬT LỌC MÀNG Abstract   PDF
Đỗ Khắc Uẩn
 
Vol 51, No 2 (2013) ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ CỦA VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG N-TiO2 PHỦ LÊN ỐNG THẠCH ANH XỐP Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Hoài Châu, Trần Xuân Tin, Đào Trọng Hiền, Khưu Thùy Dương
 
Vol 52, No 2 (2014) ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH ĐỐI KHÁNG VI KHUẨN CỦA PHỨC HỆ NANOCHITOSAN - TINH DẦU NGHỆ VÀ NANO BẠC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Kim Dung, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Ngoan, Phạm Việt Cường
 
Vol 51, No 1 (2013) ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ GIẾT MỔ GIA SÚC HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đào Văn Bảy, Chu Thị Nhàn
 
Vol 50, No 2 (2012) ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH QUÁ ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐẲNG TRỊ MỘT MÁY PHÁT VÀ MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trần Kỳ Phúc, Vũ Toàn Thắng, Lê Thị Thanh Hà
 
Vol 51, No 1 (2013) ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÈN NHÔM TỪ CAO LANH Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Mai Hương, Phạm Ngọc Tú, Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Xuân Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Vân
 
Vol 50, No 6 (2012) ĐIỂM LẠI CÁC NGHIÊN CỨU HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC MỘT SỐ LOÀI SINH VẬT BIỂN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2012 Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Châu Văn Minh, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phương Thảo, Trần Hồng Quang, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Hùng, Phan Văn Kiệm
 
Vol 49, No 1 (2011) ĐIỀU CHẾ BIODIESEL TỪ MỠ CÁ TRA VỚI XÚC TÁC BAZ RẮN KOH/γ-Al2O3 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Thanh Hương, Phan Minh Tân, Trần Thị Việt Hoa
 
Vol 54, No 5A (2016) ĐIỀU CHẾ TiO2 TỪ QUẶNG ILMENIT BÌNH ĐỊNH BẰNG TÁC NHÂN PHÂN GIẢI QUẶNG KOH NHẰM ỨNG DỤNG XÚC TÁC PHÂN HỦY CÁC CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM Abstract   PDF
Nguyễn Thị Diệu Cẩm
 
Vol 49, No 4 (2011) ĐIỀU CHỈNH NGỮ NGHĨA ĐỊNH LƯỢNG CỦA GIÁ TRỊ NGÔN NGỮ TRONG ĐẠI SỐ GIA TỬ VÀ ỨNG DỤNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Duy Minh
 
Vol 53, No 1 (2015) ĐIỀU KHIỂN BÁM THÍCH NGHI BỀN VỮNG HỆ PHI TUYẾN CÓ THÀNH PHẦN BẤT ĐỊNH HÀM KHÔNG BỊ CHẶN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Doãn Phước, Lê Thị Thu Hà
 
Vol 49, No 2 (2011) ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO THÍCH NGHI TRÊN CƠ SỞ MÔ HÌNH MỜ VÀ THUẬT GIẢI DI TRUYỀN CHO HỆ PHI TUYẾN BẤT ĐỊNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Quang Tuấn, Phan Xuân Minh
 
Vol 50, No 5 (2012) ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG KOESTER HAI ĐẦU VÀO - MỘT ĐẦU RA ỨNG DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ VỚI THAM SỐ HIỆU CHỈNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Chấn Hưng, Vũ Như Lân, Nguyễn Duy Minh, Hoàng Văn Tuấn
 
Vol 51, No 6 (2013) ĐIỀU KHIỂN ON – OFF TRONG BÀI TOÁN DẦM CHỊU UỐN Abstract   PDF
Nguyễn Nhật Thăng
 
Vol 52, No 5 (2014) Điều khiển trượt nơ ron thích nghi bền vững cho robot 3 bậc tự do Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Thái Hữu Nguyên, Phan Xuân Minh, Nguyễn Công Khoa
 
Vol 50, No 3 (2012) ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ DẠNG SELEN TRONG HẢI SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thi Duyen, Lê Lan Anh, Lê Đức Liêm
 
Vol 53, No 4 (2015) ĐỘ BỀN DAI TÁCH LỚP VÀ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA EPOXY/LACCOL, GIA CƯỜNG VẢI THỦY TINH, ĐÓNG RẮN BẰNG XYANETYLDIETYLENTRIAMIN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Hữu Trung, Trần Hải Ninh, Trần Vĩnh Diệu, Đoàn Thị Yến Oanh
 
Vol 50, No 4 (2012) ĐỘNG HỌC MÁY PHAY CNC NHIỀU TRỤC KIỂU PSK: HEXAPOD- CNC 3 TRỤC Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hồng Thái
 
1501 - 1604 of 1604 Items << < 6 7 8 9 10 11