Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 55, No 6A (2017): third international conference on Computational Science and Engineering NEUTRAL AND CATIONIC TITANIUM-DOPED SILICON CLUSTERS: GROWTH MECHANISM AND STABILIT Abstract   PDF
Nguyen Thi Ngoc Tuyet
 
Vol 53, No 3 (2015) NEW DISCOVERING ON INTERNAL CORRELATION OF NEMATODE COMMUNITIES’ CHARACTERISTICS IN THE CO CHIEN ESTUARY, BEN TRE PROVINCE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngo Xuan Quang, Chau Ngoc Nguyen
 
Vol 54, No 5A (2016) NEW INSIGHTS ON THE MECHANISM OF SEMICONDUCTOR NANOSTRUCTURES FORMED DURING VAPOR TRANSPORT AT ATMOSPHERIC PRESSURE Abstract   PDF
Tran Trung
 
Vol 58, No 1 (2020) NEW QUINAZOLINONE DERIVATIVES: SYTHESIS AND IN VITRO CYTOTOXIC ACTIVITY Abstract   PDF
tran khac vu
 
Vol 49, No 5 (2011) NEW SYMMETRY PEAK PROCESSING AND GA-BASED SVM ALGORITHM FOR PEDESTRIAN DETECTION Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Quoc Dinh Truong, Quoc Bao Truong
 
Vol 50, No 5 (2012) NGHIÊN CỨU CHỦNG XẠ KHUẨN HLD 3.16 CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN PHÂN LẬP TỪ VÙNG VEN BỜ BIỂN VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Phương Nhuệ, Vũ Thị Hạnh Nguyên, Phan Thị Hồng Thảo, Phạm Thanh Huyền, Phí Quyết Tiến, Lê Gia Hy
 
Vol 50, No 5 (2012) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT ỔN ĐỊNH QUANG ĐẾN QUÁ TRÌNH KHÂU MẠCH QUANG VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG SƠN ĐÓNG RẮN ANKYT/HDDA/TiO2 Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Việt Triều, Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thị Hiền, Trịnh Văn Thành, Nguyễn Thiên Vương, Nguyễn Anh Hiệp, Mạc Văn Phúc, Đào Phi Hùng
 
Vol 49, No 6 (2011) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA pH VÀ DUNG MÔI ETANOL ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH CANXI HYDROXY APATIT TỪ CANXI NITRAT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Quốc Hương, Dương Thuỳ Linh
 
Vol 53, No 3 (2015) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ HỢP PHẦN ĐẾN PHẢN ỨNG KHÂU MẠCH NHỰA EPOXY BIẾN TÍNH DẦU VE BẰNG POLYETYLEN POLYAMIN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Minh Thành, Lê Xuân Hiền, Nguyễn Tiến Dũng
 
Vol 51, No 4 (2013) NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÀM BIẾN PHỨC GIẢI BÀI TOÁN NGƯỢC HAI CHIỀU TRONG THĂM DÒ TRỌNG LỰC Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Đức Thanh, Nguyễn Văn Nghĩa
 
Vol 52, No 6 (2014) NGHIÊN CỨU CẢI BIẾN CHỦNG AGROBACTERIUM TUMEFACIENS NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP COENZYME Q10 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Việt Phương, Trương Quốc Phong, Đặng Thị Thu
 
Vol 52, No 4 (2014) NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN BỘ ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy
 
Vol 52, No 4 (2014) NGHIÊN CỨU CẤU HÌNH TỐI ƯU TRỤC CHỊU DAO ĐỘNG XOẮN CHO TRƯỜNG HỢP TẦN SỐ RIÊNG THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đức Trung, Bùi Hải Lê, Trần Minh Thúy
 
Vol 54, No 1A (2016) NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỆ HẠT NANO Co1-xZnxFe2O4 (x = 0 - 0,7) CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT Abstract   PDF
Pham Hồng Nam
 
Vol 49, No 2 (2011) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO GỐM XỐP HYDROXYAPATIT TỪ ĐÁ VÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN ỨNG THỦY NHIỆT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Quốc Hương, Phạm Thị Sao
 
Vol 49, No 6 (2011) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỘP XÚC TÁC XỬ LÍ KHÍ THẢI ĐỘNG CƠ BẰNG KIM LOẠI MẠ NIKEN COMPOSIT NANO CESI ĐIÔXÍT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đức Hùng, Đào Khánh Dư
 
Vol 49, No 4 (2011) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG LỌC NANO VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CHẤT TÁCH CỦA MÀNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Dung, Phạm Thị Thu Hà, Vũ Quỳnh Thương
 
Vol 54, No 1 (2016) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO OLIGOCHITOSAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co-60 DUNG DỊCH CHITOSAN-H2O2 VÀ KHẢO SÁT HIỆU ỨNG CHỐNG OXI HÓA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Quốc Hiến, Đặng Xuân Dự, Đặng Văn Phú, Lê Anh Quốc, Phạm Đình Dũng, Nguyễn Ngọc Duy
 
Vol 49, No 2 (2011) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ỐNG VI CHIẾT PHA RẮN MAO QUẢN HỞ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Văn Đoàn, Đỗ Quang Huy, Nguyễn Đức Huệ, Trần Mạnh Trí
 
Vol 52, No 6 (2014) Nghiên cứu chế tạo phân bón nhả chậm trên cơ sở khoáng sét và tinh bột biến tính Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Mạnh, Lê Bảo Trung, Nguyễn Việt Huy, Đào Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Văn Khôi, Trần Vũ Thắng, Nguyễn Văn Mạnh
 
Vol 53, No 4 (2015) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT HIỆU ỨNG KÍCH KHÁNG BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) CỦA OLIGOCHITOSAN VÀ OLIGOβ-GLUCAN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Ngọc Duy, Đặng Văn Phú, Lê Anh Quốc, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Quốc Hiến, Phạm Đình Dũng, Phạm Duy Hải, Nguyễn Văn Nguyện
 
Vol 49, No 6 (2011) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA DUNG DỊCH NANO BẠC SỬ DỤNG CHITOSAN LÀM CHẤT KHỬ/CHẤT ỔN ĐỊNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Vĩnh Hoàng, Nguyễn Xuân Mạnh, Vương Thị Kim Oanh, Lê Thị Mai Hoa, Trần Đại Lâm
 
Vol 52, No 5 (2014) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT HẠT NANO HỢP KIM RỖNG MPt (M=Co VÀ Fe) CHO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG PIN NHIÊN LIỆU Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Mậu Cừ, Nguyễn Quang Chính, Lê Trọng Lư, Ngô Thanh Dung, Trần Đắc Hải, Ngô Bá Thành, Vũ Quốc Thái
 
Vol 53, No 1 (2015) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU CACBORUN TỪ NANO SiO2 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Sĩ Trọng Khanh, Trần Thị Thao, Nguyen Nang Dinh
 
Vol 49, No 3 (2011) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYPROPYLEN VÀ TRO BAY Ở TRẠNG THÁI NÓNG CHẢY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Thái Hoàng, Nguyễn Vũ Giang, Nguyễn Thúy Chinh
 
Vol 52, No 2 (2014) NGHIÊN CỨU CHIẾT PHLOROTANNIN VỚI HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA TỪ RONG NÂU Sargassum mcclurei BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM DẦM CÓ HỖ TRỢ VI SÓNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Cuong Xuan Dang, Trần Thị Thanh Vân, Vũ Ngọc Bội, Bùi Minh Lý
 
Vol 53, No 5 (2015) NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH DẦU TỪ SINH KHỐI VI TẢO HỌ BOTRYOCOCCUS SP LÀM NGUYÊN LIỆU CHO QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP BIODIESEL Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Trung Thành, Nguyen Dang Toan, Đinh Thị Ngọ
 
Vol 49, No 6 (2011) NGHIÊN CỨU CHU TRÌNH CHUYỂN HÓA AMONI TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC ƯƠNG NUÔI CÁ BIỂN BẰNG BỂ LỌC SINH HỌC NGẬP NƯỚC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Văn Nhân, Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Thị Thanh Hương
 
Vol 51, No 1 (2013) NGHIÊN CỨU CHỦNG XẠ KHUẨN HLD 3.16 CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN PHÂN LẬP TỪ VÙNG VEN BỜ BIỂN VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Phương Nhuệ, Vũ Thị Hạnh Nguyên, Phan Thị Hồng Thảo, Phạm Thanh Huyền, Phí Quyết Tiến, Lê Gia Hy
 
Vol 49, No 4 (2011) NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA AXETON THÀNH ĐIAXETON ANCOL VÀ MESITYL OXIT TRÊN NHỰA ANIONIT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Xuân Cảnh, Đặng Đình Bạch, Mai Tuyên, Vũ Thị Thu Hà
 
Vol 49, No 1 (2011) NGHIÊN CỨU CHUYỂN PHA VÀ CÁC TÍNH CHẤT ĐIỆN, TỪ TRONG CÁC HỢP CHẤT La2/3Ca1/3Mn1-xTMxO3- (TM = Cu VÀ Zn) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Văn Khải, Nguyễn Huy Sinh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thương
 
Vol 50, No 5 (2012) NGHIÊN CỨU CỐ ĐỊNH TẾ BÀO NẤM MEN ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN CỒN TỪ RỈ ĐƯỜNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Hương, Đặng Hồng Ánh, Nguyễn Thu Vân, Giang Thế Việt, Nguyễn Xuân Bách, Trần Ngọc Bích
 
Vol 53, No 6 (2015) NGHIÊN CỨU GẮN NANO BẠC LÊN MÀNG GỐM XỐP BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỬ IN-SITU Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Ngọc Dung, Nguyễn Hoài Châu
 
Vol 50, No 5 (2012) NGHIÊN CỨU GIÂM HOM CÂY XÁ XỊ CINNAMOMUM PARTHENOXYLON (JACK) MEISN. LÀM CƠ SỞ CHO CÔNG TÁC BẢO TỒN Ở VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Phùng Văn Phê
 
Vol 53, No 4 (2015) NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KHÁNG VI KHUẨN STAPHYLOCOCCUS AUREUS KHI SỬ DỤNG KẾT HỢP CÁC LOẠI TINH DẦU VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Hoa
 
Vol 51, No 4 (2013) NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KHỬ KHUẨN CỦA DUNG DỊCH SIÊU ÔXY HÓA TRÊN DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN BẠCH TUỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hoài Châu, Hoàng Văn Tú, Nguyễn Văn Thành, Triệu Thị Mỹ Hạnh
 
Vol 51, No 6 (2013) NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG KÍCH KHÁNG BỆNH CỦA β-GLUCAN CẮT MẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ ĐỐI VỚI CÁ RÔ PHI Abstract   PDF
Nguyễn Ngọc Duy
 
Vol 51, No 3 (2013) NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG LƯỠNG ỔN ĐỊNH QUANG HỌC TRONG TINH THỂ PHOTONIC PHI TUYẾN MỘT CHIỀU Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Phú
 
Vol 53, No 2 (2015) NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI, CẤU TRÚC CỦA MÀNG THỤ ĐỘNG Cr3+ TRÊN LỚP MẠ KẼM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Bá Thắng, Trương Thị Nam, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Khương, Lê Đức Bảo
 
Vol 51, No 4 (2013) NGHIÊN CỨU HOẠT HÓA HẠT TẾ BÀO NẤM MEN CỐ ĐỊNH SAU THỜI GIAN XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Hương, Hoàng Đình Hòa, Đặng Hồng Ánh
 
Vol 52, No 5 (2014) NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH CỐ ĐỊNH CANXI CỦA ĐẠM CÁ PHÂN LẬP TỪ PHỤ PHẨM CÁ TRA (Pangasiushypophthalmus) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Cao Thuy
 
Vol 50, No 1 (2012) NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA HOẠT CHẤT a-MANGOSTIN TÁCH RA TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT GARCINIA MANGOSTANA L. Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Thị Tuyên, Mai Thị Hiên, Phí Thị Mơ, Nguyễn Thị Ngọc Dao, Quyền Đình Thi
 
Vol 54, No 5A (2016) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN CỦA LỚP PHỦ BIẾN TÍNH CROMAT TRÊN NHÔM VỚI SỰ CÓ MẶT CỦA KMnO4 Abstract   PDF
Phạm Thị Phượng
 
Vol 49, No 4 (2011) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU VÀ HẤP THU CHÌ Pb, Zn CỦA DƯƠNG XỈ PTERIS VITTATA L. Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Văn Tựa, Nguyễn Trung Kiên, Đỗ Tuấn Anh, Đặng Đình Kim
 
Vol 53, No 4 (2015) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ FLO CỦA HYDROXYAPATIT PHA TẠP MAGIE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thu Phương, Võ Thị Hạnh, Đỗ Thị Hải, Lê Thị Duyên, Phạm Thị Năm, Đinh Thị Mai Thanh
 
Vol 51, No 1 (2013) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Cu2+ CỦA TRO BAY PHẢ LẠI BIẾN TÍNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Tuấn Dung, Nguyễn Thanh Mỹ, Trần Thị Minh Huyền, Vũ Xuân Minh
 
Vol 52, No 1 (2014) Nghiên cứu khả năng tạo khí hydro sinh học trong điều kiện kị khí của vi khuẩn ưa nhiệt Thermoanaerobacterium aciditolerans Trau DAt phân lập ở Việt Nam. Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Yên, Lại Thúy Hiền, Nguyễn Thị Thu Huyền
 
Vol 52, No 1 (2014) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN DỰA TRÊN ĐẠI SỐ GIA TỬ CHO ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Như Lân
 
Vol 49, No 6 (2011) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH VỚI KHÁNG NGUYÊN POLYHEDRIN CỦA MONODON BACULOVIRUS (MBV) TRÊN CHUỘT BALB/c Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Giang An, Đỗ Khắc Hiếu, Đồng Văn Quyền, Đỗ Thị Thảo, Đinh Duy Kháng
 
Vol 52, No 1 (2014) NGHIÊN CỨU LÀM GIÀU CÁC THÀNH PHẦN CHỨA OXY VÀ TẠO HƯƠNG LIỆU TỪ TINH DẦU VỎ QUẢ CÓ MÚI Abstract
Hoàng Đình Hòa, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Thị Minh Tú
 
Vol 51, No 3 (2013) NGHIÊN CỨU LÀM GIÀU ĐẤT HIẾM TỪ QUẶNG THẢI ĐỒNG SIN QUYỀN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lưu Minh Đại, Phạm Minh Sơn, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh, Phạm Ngọc Chức, Đoàn Trung Dũng, Nguyễn Thành Anh
 
Vol 48, No 5 (2010) NGHIÊN CỨU LÊN MEN SINH TỔNG HỢP KHÁNG SINH NHỜ STREPTOMYCES 15.29-STREPTOMYCES MICROFLAVUS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Cao Văn Thụ, Bui Viet Ha, Quách Thị Lê Hà, Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thuý Hiền, Phan Văn Kiệm, Võ Thị Linh, Vũ Nguyên Thành, Võ Thị Thu Thuỷ
 
Vol 53, No 5 (2015) NGHIÊN CỨU LOẠI BỎ CATION Ca\(^{2+}\), Mg\(^{2+}\) BẰNG NHỰA TRAO ĐỔI ION LEWATIT MONO S108 TỪ DUNG DỊCH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thế Ninh, Lưu Minh Đại, Phạm Ngọc Chức, Đào Ngọc Nhiệm
 
Vol 49, No 6 (2011) NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN HƯƠNG LIỆU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ ĐEN ƯỚP HƯƠNG HOA QUẢ ĐÓNG TÚI LỌC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Văn Chương
 
Vol 51, No 6 (2013) NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY VÀ LÊN MEN CHỦNG VI KHUẨN PSEUDOMONAS PUTIDA ĐỂ THU NHẬN ENZYME URICASE Abstract   PDF
Phạm Thanh Hà
 
Vol 54, No 1A (2016) NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ CẤU TRÚC RỖNG NANO - SỰ THẨM THẤU KHÍ CỦA MÀNG GHÉP MẠCH ĐIỆN CỰC POLYMER SỬ DỤNG CHO PIN NHIÊN LIỆU Abstract   PDF
Nguyễn Hoàng Anh
 
Vol 53, No 3 (2015) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ DẠNG TỒN TẠI CỦA THỦY NGÂN Ở VÙNG CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
lê xuân sinh
 
Vol 54, No 2C (2016) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ HOẠT CHẤT SINH DƯỢC TRONG LOÀI TU HÀI LUTRARIA RHYNCHAEMA Ở VÙNG BIỂN VÂN ĐỒN QUẢNG NINH – VIỆT NAM Abstract   PDF
Nguyễn Huy Nam
 
Vol 51, No 6 (2013) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH HOA IN VITRO Ở CÂY TORENIA (TORENIA FOURNIERI L.) Abstract   PDF
Dương Tấn Nhựt
 
Vol 49, No 4 (2011) NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ KHẢO SÁT HỢP CHẤT ALKALOID ROTUNDINE TỪ CÂY BÌNH VÔI (STEPHANIA ROTUNDA LOUR Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Văn Vinh
 
Vol 54, No 1 (2016) NGHIÊN CỨU NHIỄU LOẠN TẦNG ĐIỆN LY TỨC THỜI BẰNG MÁY THU TÍN HIỆU TẦN SỐ RẤT THẤP TẠI NHA TRANG Abstract   PDF
Vinh Hao, Ngo van Tam, Tong van Tuat
 
Vol 49, No 2 (2011) NGHIÊN CỨU PHÂN HỦY MÀU NHUỘM DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SIÊU ÂM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Mạnh Hà, Bùi Nguyễn Hoàng Trinh, Lê Ngọc Thạch
 
Vol 52, No 4 (2014) Nghiên cứu phản ứng của cao su thiên nhiên lỏng epoxy hóa với ancol isoamylic Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Đức Giang, Lê Thị Thu Hiệp
 
Vol 51, No 2 (2013) NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG KHÂU MẠCH QUANG HÓA CỦA MỘT SỐ HỆ KHÂU MẠCH QUANG TRÊN CƠ SỞ GLYXYDYL ETE CỦA NHỰA O – CREZOLFOMANDEHYT Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Hiền, Đỗ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Việt Triều
 
Vol 51, No 4 (2013) NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG TỔNG HỢP VÀ TRÙNG HỢP KHƠI MÀO BẰNG TIA TỬ NGOẠI CỦA DẦU VỎ HẠT ĐIỀU ACRYLAT HÓA Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Hiền, Mạc Văn Phúc, Đỗ Minh Thành
 
Vol 50, No 2 (2012) NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP CATION KHƠI MÀO BẰNG TIA TỬ NGOẠI CỦA MỘT SỐ HỆ TRÊN CƠ SỞ NHỰA EPOXY BIẾN TÍNH DẦU DỪA Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thị Thường
 
Vol 50, No 5 (2012) NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN PHÂN TÍCH DẠNG SELEN HỮU CƠ DIMETYL DISELENUA Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Duyên, Lê Đức Liêm, Lê Lan Anh
 
Vol 49, No 4 (2011) NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ NƯỚC KHỬ TRÙNG SIÊU Ô XY HOÁ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Hoài Châu, Nguyễn Đình Cường, Hoàng Thị Thanh Bình
 
Vol 53, No 3 (2015) NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH CACBON HÓA KHÔNG HOÀN TOÀN NGUỒN TINH BỘT NHẰM CHẾ TẠO XÚC TÁC ĐỂ TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU HẠT CAO SU Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Vũ Đình Duy, Hoàng Lê An, Nguyễn Thị Diệu Linh
 
Vol 54, No 2C (2016) NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ HÌNH THÁI HỌC BỀ MẶT CỦA CÁC MÀNG ĐA LỚP CHỨA POLYSACCHARIDE Abstract   PDF
Đinh Thị Thu Thủy
 
Vol 53, No 2 (2015) NGHIÊN CỨU QUẦN XÃ VI KHUẨN TRONG NEM CHUA BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NUÔI CẤY Abstract   PDF
Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Van Hoorde Koenraad, Cnockaert Margo, Lê Thanh Bình, Vandamme Peter
 
Vol 50, No 1 (2012) NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TỔNG HỢP HỢP CHẤT 4,7-DICHLOROQUINOLINE Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Cường, Đoàn Thị Mai Hương, Trần Văn Hiệu, Phí Thị Đào, Châu Văn Minh
 
Vol 52, No 1 (2014) NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO CỦA MỘT SỐ ANALOGUE STYRYL-LACTONE Abstract   Không đề (Tiếng Việt)
Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường, Nguyễn Văn Hùng, Triệu Quý Hùng, Châu Văn Minh, Daniele Bonnet-Delpon
 
Vol 52, No 5 (2014) NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU NANO TiO2 BẰNG AXIT TEREPHTHALIC VÀ METHYLENE BLUE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Ngọc Tú, Vũ Thị Hạnh Thu
 
Vol 51, No 2 (2013) NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM CHUYỂN HÓA CỦA DIAZINON TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP GC/MS Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Trinh, Thành Thị Thu Thủy, Quách Thị Minh Thu, Nguyễn Tiến Tài
 
Vol 49, No 3 (2011) NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DẦU BÔI TRƠN CHO QUÁ TRÌNH CÁN KÉO DÂY KIM LOẠI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Văn Kha
 
Vol 51, No 2 (2013) NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DIESEL SINH HỌC CHẤT LƯỢNG CAO TỪ VI TẢO BIỂN TETRASELMIS SP. Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Thị Ngọc Mai, Lê Thị Thơm, Nguyễn Cẩm Hà, Bùi Đình Lãm, Hoàng Lan Anh, Đặng Diễm Hồng
 
Vol 53, No 4 (2015) Nghiên cứu sinh tổng hợp poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) của chủng vi khuẩn MT33 phân lập từ nước thải Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Hữu Phong, Bùi Thị Thanh Nga, Phan Duệ Thanh, Đoàn Văn Thược
 
Vol 49, No 4 (2011) NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CO2 TỪ KHÍ THẢI ĐỐT THAN ĐỂ NUÔI VI TẢO SPIRULINA PLATENSIS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Đình Kim, Trần Văn Tựa, Nguyễn Tiến Cư, Đỗ Tuấn Anh, Đặng Thị Thơm, Hoàng Trung Kiên, Lê Thu Thủy, Vũ Thị Nguyệt, Mai Trọng Chính, Nguyễn Văn Vượng
 
Vol 49, No 3 (2011) NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NẤM CỘNG SINH ABUSCULAR MYCORHIZA ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÍ ĐẤT NHIỄM CHÌ CỦA CÂY NGÔ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tăng Thị Chính, Bùi Văn Cường
 
Vol 52, No 2 (2014) Nghiên cứu sự thay đổi của vi sinh vật và yếu tố lí hóa trong quá trình sản xuât bánh men rượu phần Abstract   PDF
Lê Văn Điệp, Han Bei-Zhong
 
Vol 49, No 3 (2011) NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BĂNG NANO BẠC LÊN QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG BỎNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Ngọc Dung, Nguyễn Hoài Châu, Đào Trọng Hiền, Nguyễn Thúy Phượng, Ngô Quốc Bưu, Nguyễn Gia Tiến
 
Vol 51, No 2 (2013) NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT VÀ XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC THÀNH PHẦN TẠO HƯƠNG TRONG TINH DẦU VỎ BƯỞI VÀ VỎ CAM CỦA VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Thị Minh Tú, Hoàng Đình Hòa
 
Vol 53, No 3 (2015) NGHIÊN CỨU TẠO GEL FIBRIN TỪ MÁU NGOẠI VI LÀM KHUNG CHỨA TẾ BÀO GỐC TUỶ RĂNG NGƯỜI Abstract   PDF
Trần Lê Bảo Hà
 
Vol 54, No 2C (2016) NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC PHẦN TRÊN MẶT ĐẤT CÂY BẢY LÁ MỘT HOA (PARIS POLYPHYLLA VAR. CHINENSIS FRANCHET) HỌ TRỌNG LÂU (TRILLIACEAE) Abstract   PDF
Nguyễn Thị Duyên
 
Vol 52, No 4 (2014) NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BÀN RUNG 2 PHƯƠNG CỘNG HƯỞNG ĐỂ CHẾ TẠO KÊNH MÁNG XI MĂNG LƯỚI THÉP Abstract
Trương Quốc Bình, Trần Văn Tuấn
 
Vol 51, No 1 (2013) NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ TỐC ĐỘ QUAY CNC THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP HAI MẠCH VÒNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Võ, Phan Văn Bình
 
Vol 51, No 4 (2013) NGHIÊN CỨU THU HỒI PROTEIN TỪ VỎ ĐẦU TÔM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CHITIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Thiết, Quách Thị Liên, Nguyễn Trọng Vệ, Nguyễn Thị Ánh Tuyết
 
Vol 52, No 2 (2014) Nghiên cứu thu nhận hỗn hợp axit béo không thay thế omega 3 và omega 6 từ cặn khử mùi của quá trình tinh chế dầu đậu tương Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Bích Ngọc, VŨ ĐỨC CHIẾN, BÙI QUANG THUẬT
 
Vol 52, No 4 (2014) NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT COMPOZIT TiO2 – PANi TRÊN NỀN Ti TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUÉT THẾ TUẦN HOÀN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thế Duyến, Phan Thị Bình
 
Vol 54, No 1A (2016) NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VÀ HÌNH THÁI CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT POLYETYLEN/COPOLYME ETYLEN VINYL AXETAT/GYPSUM BIẾN TÍNH NATRI DODECYL SUNFAT Abstract   PDF
Khương Việt Hà
 
Vol 50, No 4 (2012) NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN-TỪ CỦA HỆ VẬT LIỆU TỔ HỢP (1-x)La0,7Ca0,3MnO3 + xLa1,5Sr0,5NiO4 Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đăng Thành, Nguyễn Thị Hà, Đỗ Hùng Mạnh, Phạm Thanh Phong, Vũ Đình Lãm, Lê Văn Hồng
 
Vol 49, No 6 (2011) NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN CELLULOSE TÁCH TỪ RƠM RẠ THÀNH ĐƯỜNG TAN CỦA NÂM MỐC ASPERGILLUS TERRIUS ĐỂ SẢN XUẤT ETHANOL - NHIÊN LIỆU SINH HỌC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Toại, Phạm Hồng Hải, Nguyễn Bá Kiên, Hoàng Thị Bích, Đỗ Trung Sỹ
 
Vol 53, No 3 (2015) Nghiên cứu tổng hợp bột màu xanh lam CoxMg1-xAl2O4 cho gốm sứ bằng phương pháp tiền chất kim loại - tinh bột Abstract
Trần Ngọc Tuyền, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Trần Minh Ngọc, Đặng Xuân Tín, Hồ Văn Minh Hải, Trần Anh Khoa
 
Vol 51, No 2 (2013) NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP LISINOPRIL DIHYDRATE TỪ CHẤT TRUNG GIAN CHÌA KHÓA N2-[1(S)-ETHOXYCARBONYL-3-PHENYLPROPYL]-N6-TRIFLUOROACETYL-L-LYSINE Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Quốc Vượng, Vũ Văn Chiến, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Tiến Đạt, Phạm Văn Cường, Châu Văn Minh
 
Vol 52, No 6 (2014) NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG HỆ XÚC TÁC HYDROTALCITE HAI THÀNH PHẦN Mg-Al CHO PHẢN ỨNG DECACBOXYL HÓA DẦU DỪA THU HYDROCACBON Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Hoàng Ngọc Dũng
 
Vol 50, No 2 (2012) NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN BACILLUS SINH LIPASE KIỀM TỪ RỪNG NGẬP MẶN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Dương Minh Lam, Vũ Thị Lý
 
Vol 50, No 2 (2012) NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ƯA NHIỆT SINH α-AMYLAZA BỀN NHIỆT PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thế Trang, Nguyễn Thị Đà, Trần Đình Mấn
 
Vol 48, No 1 (2010) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DUNG DỊCH HOẠT HÓA ĐIỆN HÓA ANOLIT ĐỂ KHỬ TRÙNG THÂN THỊT GÀ TRÊN DÂY CHUYỂN GIẾT MỔ CÔNG NGHIỆP Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hoài Châu, Nguyễn Văn Hà
 
Vol 51, No 1 (2013) NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU CHUYỂN PHA TRỮ NHIỆT GỐC PARAPHIN CHO CÁC ỨNG DỤNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Duy Hiển, Phan Thị Ngọc Bích
 
Vol 50, No 4 (2012) NGHIÊN CỨU VỀ BIÊN PHA HÌNH THÁI CỦA HỆ GỐM ÁP ĐIỆN PZT – PbMnSbN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Thân Trọng Huy, Nguyễn Đình Tùng Luận, Trương Văn Chương, Lê Văn Hồng
 
Vol 50, No 4 (2012) NGHIÊN CỨU VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM TẠO MÀNG BACTERIAL CELLULOSE ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỎNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Thùy Vân, Trần Như Quỳnh
 
Vol 51, No 1 (2013) NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠO MẦM (GẠO GABA) TỪ GẠO LỨT VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Cung Thị Tố Quỳnh, Nguyễn Hoàng Dũng, Lại Quốc Đạt
 
Vol 52, No 3 (2014) Nghiên cứu xử lý số sóng hài bậc 3, chế tạo relay bảo vệ chạm đất máy phát điện trong vùng công suất thấp Abstract   PDF (Tiếng Việt)
nguyễn giới
 
Vol 49, No 1 (2011) NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU ĐIALĐEHYT XENLULO BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA PERIODAT VÀ CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÍ CỦA NÓ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Trọng Hiền, Ngô Quốc Bưu, Huỳnh Thị Hà, Nguyễn Hoài Châu
 
Vol 54, No 1A (2016) NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU KHUNG CƠ KIM Zr-MOF TRONG NƢỚC ĐỊNH HƢỚNG CHO ỨNG DỤNG HẤP PHỤ KHÍ Abstract   PDF
Phùng Thị Thu
 
Vol 54, No 5A (2016) NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN ĐIỆN HÓA CỦA ĐIỆN CỰC ANOT BIẾN TÍNH BẰNG CÁC OXIT KIM LOẠI TRÊN NỀN TITAN Abstract   PDF
Chu Thị Thu Hiền
 
Vol 51, No 3 (2013) NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP VÀ BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA INDIRUBIN-3'-OXIME VÀ VIÊN NANG VINDOXIM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƯ Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Ngọc Khanh, Trần Thu Hường, Nguyễn Ngọc Hiếu, Hồ Việt Đức, Vũ Thị Hà, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Vinh
 
Vol 51, No 2 (2013) NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC CHUYỂN PHA RẮN-LỎNG CỦA PARAPHIN BẰNG MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC BẤT ĐẲNG NHIỆT OZAWA VỚI DỮ LIỆU NHIỆT LƯỢNG VI SAI QUÉT Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Phan Thị Ngọc Bích
 
Vol 53, No 1 (2015) Nghiên cứu động học của phản ứng trùng hợp acrylamit sử dụng chất khơi mào amoni pesunfat Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi
 
Vol 52, No 3 (2014) NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC NGƯỢC CƠ CẤU MÁY MÀI NGHIỀN CHI TIẾT QUANG CNC MB-250 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Khang, Vũ Xuân Trường
 
Vol 48, No 3 (2010) NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH NITRAT HÓA SỬ DỤNG KĨ THUẬT VI SINH TẦNG CHUYỂN ĐỘNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Văn Cat, Phạm Thị Hồng Đức
 
Vol 53, No 1 (2015) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHẢY NHỚT, TÍNH CHẤT LƯU BIẾN CỦA VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT EVA/EVAgAM/SILICA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Thúy Chinh, Thái Hoàng
 
Vol 51, No 1 (2013) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG XYLOOLIGOSACCHARIDES (XOS) CỦA BACILLUS Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Phương Hà, Phạm Thị Thu Phương, Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Hòa Anh, Nguyễn Thị Mai Phương
 
Vol 51, No 4 (2013) NGHIÊN CỨU TÁCH DÒNG, BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ TEV PROTEASE Ở VI KHUẨN Escherichia coli Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Thị Thùy Dương, Đỗ Thị Huế, Vũ Thị Hiền, Mai Thùy Linh, Đồng Văn Quyền
 
Vol 53, No 3 (2015) NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ GÓI PHỤ GIA SỬ DỤNG PHA CHẾ NHIÊN LIỆU DIESOHOL Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Huy Thanh, Nguyễn Thành Vinh
 
Vol 52, No 6 (2014) NHÓM QUAN HỆ LOGIC MỜ PHỤ THUỘC THỜI GIAN TRONG MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ Abstract   Không đề (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Công Điều
 
Vol 56, No 3B (2018) NICKEL-BASED MULTIWALLED CARBON NANOTUBE COMPOSITE COATINGS Abstract   PDF
Bui Hung Thang, Nguyen Xuan Toan, Nguyen Viet Phuong, Tran Van Hau, Nguyen Thi Hong, Nguyen Ngoc Trac, Vu Dinh Lam, Phan Ngoc Minh
 
Vol 53, No 6 (2015) NITROGEN REMOVAL EFFICIENCY OF DENITRIFYING BACTERIA ISOLATED FROM AQUACULTURE PROCESSING WASTEWATER IN NITRATE-RICH ENVIRONMENT Abstract   PDF
Nguyen Hoai Huong, Huynh Van Thanh
 
Vol 58, No 2 (2020) NO2 GAS SENSOR BASED ON QCM COATED WITH IRON OXIDE NANORODS Abstract   PDF
Quy Van Nguyen
 
Vol 48, No 3 (2010) NOISE FILTERING AND DETECTING EDGE IMAGE IN NONLINEAR ANISOTROPIC DIFFUSION Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hải Hà, Phạm Trần Nhu
 
Vol 55, No 3 (2017) NOVEL COMPACT DUAL-BROADBAND PLANAR METAMATERIAL ANTENNA Abstract   PDF
Dang Nhu Dinh, Huynh Nguyen Bao Phuong, Dinh Thanh Liem, Hoang Phuong Chi, Dao Ngoc Chien
 
Vol 56, No 1 (2018): Vol 56, No 1 (2018) NUCLEOTIDE DIVERSITY OF 15 CONIFER SPECIES IN VIETNAM’ S CENTRAL HIGHLANDS BASED ON THE ANALYSIS OF ITS, trnH-psbA, matK, trnL AND rpoC1 GENE REGIONS Abstract   PDF
Dinh Thi Phong, Vu Thi Thu Hien, Tran Thi Lieu
 
Vol 52, No 6 (2014) Numerical calculations and analyses in diagonal type MHD generator Abstract   PDF
Lê Chí Kiên
 
Vol 56, No 3 (2018) NUMERICAL SIMULATION OF AIRFLOW AROUND VEHICLE MODELS Abstract   PDF
Nguyen Van Thang, Ha Tien Vinh, Bui Dinh Tri, Nguyen Duy Trong
 
Vol 56, No 2A (2018) NUMERICAL SIMULATION OF ELECTROCHEMICAL CHANGES IN THE STUDY OF CORROSION IN AN OCCLUDED ZONE Abstract   PDF
Vu Anh Quang
 
Vol 55, No 5 (2017) NUMERICAL SIMULATION OF THE BULK FORMING PROCESS TO MANUFACTURE COUPLING DETAILS FROM TUBE BILLET Abstract   PDF
Linh Thi Ha Phan, Trung Dac Nguyen
 
Vol 56, No 3 (2018) NUMERICAL SIMULATION TO STUDY EFFECT OF DIE DESIGN PARAMETERS ON DEFORMATION POSSIBILITY OF METAL ON COMBINED DRAWING Abstract   PDF
Nguyen Manh Tien, Tran Duc Hoan, Nguyen Truong An, Pham Manh Tuan
 
Vol 58, No 3A (2020) NUTRIENT RECOVERY AND POLLUTANT REMOVAL FROM PIGGERY WASTEWATER BY SPIRULINA CULTIVATION Abstract   PDF
Yen Thi Thai Doan, Nga Thuy Nguyen, My Tra Phung, Chau Ngoc Nguyen, Huong Thi Do
 
Vol 55, No 4C (2017) OCCURRENCE OF PAHs IN THE ATMOSPHERE AND INCENSE BURNING AREA IN HA NOI ASSOCIATED WITH HEALTH RISK ASSESSMENT Abstract   PDF
Van Dieu Anh
 
Vol 54, No 3A (2016) OFFLOADING LTE DATA TRAFFIC WITH NAMED-DATA NETWORKING INTEGRATION Abstract   PDF
Ong Mau Dung
 
Vol 54, No 3A (2016) OFFLOADING LTE DATA TRAFFIC WITH NAMED-DATA NETWORKING INTEGRATION Abstract   PDF
Ong Mau Dung
 
Vol 56, No 4 (2018) O-hydroxybenzaldehyde rich leaf essential oil composition of Filipundula vestita Wall.Ex G.Don from western Himalaya of Uttrakhand, India Abstract   PDF   PDF
Rakesh Kumar Joshi
 
Vol 49, No 3 (2011) ON A ROBUSTNESS OF REDUCED ORDER MODELS BY STATE OPTIMIZATION APPROACH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thuy Anh
 
Vol 48, No 1 (2010) ON MODELLING LOCAL LOOPS FOR DIGITAL SUBSCRIBER LINE (DSL) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đình Xuân, Hoàng Minh, Nguyễn Thuý Anh
 
Vol 54, No 3 (2016) ON THE CRITIAL VELOCITY OF A VEHICLE MOVING ON THE BRIDGE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Thị Vân Hương, Nguyễn Đức Phong
 
Vol 56, No 2A (2018) ON THE IMPACT OF SILICA AND BLACK CARBIDE IN IMPROVING THE ANTI-VIBRATION OF THE RUBBER BLENDS BASED ON NATURAL RUBBER (NR) AND STYRENE BUTADIENE RUBBER (SBR) Abstract   PDF
Le Ngoc Tu
 
Vol 49, No 2 (2011) ON THE STATE-OPTIMIZATION APPROACH TO SYSTEM PROBLEMS: CLOSED-LOOP THINKING SOLUTIONS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thuy Anh, Nguyen Le Anh
 
Vol 49, No 1 (2011) ON THE STATE-OPTIMIZATION APPROACH TO SYSTEM PROBLEMS: OPENED LOOP THINKING SOLUTIONS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thuy Anh, Nguyen Le Anh
 
Vol 52, No 6 (2014) ON THE SYNCHRONIZATION OF HETEROGENEOUS PHASE OSCILLATOR NETWORKS Abstract   PDF
Nguyen Dinh Hoa
 
Vol 54, No 1 (2016) ONE STEP SYNTHESIS OF WATER-DISPERSIBLE CoFe2O4 MAGNETIC NANOPARTICLES USING TRIETHYLENETETRAMINE AS SOLVENT AND STABILISING LIGAND Abstract   PDF
Kieu T. B. Ngoc, Pham V. Luyen, Nguyen C. Khang, Pham H. Nam, Do H. Manh, Pham V. Vinh, Pham V. Hung, Le T. Lu
 
Vol 54, No 1A (2016) OPTICAL PROPERTIES OF Eu3+ IONS IN LaF3 NANOCRYSTALS Abstract   PDF
Hoang Manh Ha
 
Vol 54, No 4A (2016) OPTIMAL CONDITIONS FOR EXOPOLYSACCHARIDE PRODUCTION BY Lactobacillus plantarum T10 Abstract   PDF
Tran Bao Khanh
 
Vol 48, No 6 (2010) OPTIMAL DESIGN OF THERMO-OPTIC DEVICES ON THE SILICON-ON-INSULATOR PLATFORM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Le Trung Thanh
 
Vol 57, No 3B (2019) OPTIMAL FERMENTATION CONDITIONS FOR ANTIBIOTIC PRODUCTION BY ENDOPHYTIC Streptomyces cavourensis YBQ59 ISOLATED FROM Cinnamomum cassia Presl Abstract   PDF
Thi Hanh Nguyen Vu, Quang Huy Nguyen, Thi Thu Hang Le, Son Chu-Ky, Quyet Tien Phi
 
Vol 56, No 1 (2018): Vol 56, No 1 (2018) OPTIMAL PLACEMENT AND ACTIVE VIBRATION CONTROL OF COMPOSITE PLATES INTEGRATED PIEZOELECTRIC SENSOR/ACTUATOR PAIRS Abstract   PDF
Vu Van Tham, Tran Huu Quoc, Tran Minh Tu
 
Vol 54, No 3A (2016) OPTIMAL POWER FLOW WITH TCSC DEVICE USING CUCKOO OPTIMIZATION ALGORITHM Abstract   PDF
Duong Thanh Long
 
Vol 54, No 4A (2016) OPTIMIZATION FOR BATCH PROTEOLYTIC HYDROLYSIS OF SPENT BREWER’S YEAST BY USING PROTEASES Abstract
Nguyen Thi Thanh Ngoc
 
Vol 57, No 3B (2019) OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR CAROTENOIDS EXTRACTION FROM SHRIMP WASTE USING ORGANIC SOLVENT Abstract   PDF
Le Thanh Ha, Le Duy Thang
 
Vol 52, No 3 (2014) OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR EXTRACTION OF COLLAGEN FROM THE SKINS OF BASA FISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BY THE RESPONSE SURFACE METHOD Abstract   PDF
Phan Dinh Tuan, Le Thi Thu Huong, Nguyen Hoang Dung
 
901 - 1050 of 1604 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>