Author Details

Lan, Hoàng Thị, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 14, No 1 (2016) - Articles
    Identification of missense mutations of the KCNJ5 gene on patients suffering from aldosterone-production adenomas in adrenal cortex
    Abstract  PDF