Author Details

Ngọc, Lê Thu, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 14, No 1 (2016) - Articles
    Enhancement of starch production in tobacco through transfer of the gene encoding bacterial ADP glucose pyrophosphorylase
    Abstract  PDF