Author Details

Ngọc, Lê Thu, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 14, No 2 (2016) - Articles
    Co-expression of AGPS and AGPL genes encoded for AGPase from cassava to enhance starch accumulation in transgenic tobacco
    Abstract  PDF