Author Details

Minh, Nghiêm Ngọc, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 14, No 1 (2016) - Articles
    Screening of hybridoma cell lines secreting monoclonal antibodies specific for staphylococcal enterotoxin B (SEB) derived from Staphylococcus aureus
    Abstract  PDF